Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Språkpolicy

På den här webbplatsen hittar du information om ECB:s banktillsyn – Europeiska centralbankens tillsynsverksamhet – på Europeiska unionens (EU) 24 officiella språk.

All information finns på engelska men vi ser till att viktigt innehåll, och särskilt sådan information som kan vara av intresse för människor i Europa, även finns på andra officiella EU-språk.

Vad finns på ditt språk?

Dessa viktiga sidor finns på engelska och många andra officiella EU-språk: startsidan, ingångssidor till samtliga sex sektioner och sidor under sektionerna ”Om”, ”Tillsynspraxis”, ”Organisation och styrning” samt ”Rättslig och policyorienterad ram”.

En del innehåll översätts bara till vissa EU-språk, men kanske finns på ett språk som du förstår även om det inte är ditt modersmål. Vissa tal, intervjuer och blogginlägg av ordföranden och andra ledamöter i tillsynsnämnden finns också på fler språk än engelska. Pressmeddelanden publiceras normalt på engelska, men även på andra officiella EU-språk om de är relevanta för en bredare publik.

ECB:s rättsakter publiceras i allmänhet på alla officiella EU-språk och hittas på EUR-Lex.

Innehåll som berör offentliga samråd finns på ett flertal språk. Bidrag till de offentliga samråden kan lämnas på alla officiella EU-språk.

Du kan även hitta information om banktillsyn och andra närliggande ämnen på valt språk på webbplatserna för nationella tillsynsmyndigheter.

Hur vår språkpolicy tillämpas

Om du accepterar kakor hjälper du oss att samla statistik om vilka sidor och sektioner på webbplatsen som efterfrågas på andra språk. Det ger oss en bättre bild av vad som behöver översättas framöver. Om en webbsida ännu inte finns på det språk du valt, anges det på sidan.

ECB:s generaldirektorat för kommunikation tillämpar denna språkpolicy.

Om du vill ställa en fråga till Europeiska centralbanken kan du kontakta oss genom att använda formuläret för begäran om information på alla officiella EU-språk. 

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning