Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB testuje schopnosť bánk vysporiadať sa s kybernetickým útokom

3. januára 2024

  • 109 bánk pod dohľadom ECB podstúpi záťažový test zameraný na reakciu na kybernetický útok a jeho prekonanie.
  • Scenár simuluje úspešný kybernetický útok, ktorý naruší bežnú prevádzku bánk.
  • Pracovníci dohľadu výsledky testu s jednotlivými bankami prediskutujú v rámci pravidelného procesu dohľadového hodnotenia.

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2024 uskutoční záťažový test kybernetickej odolnosti 109 bánk podliehajúcich priamemu dohľadu. Bude posudzovať, ako banky zareagujú na kybernetický útok a ako sa s ním vysporiadajú, nie schopnosť útoku zabrániť.

Scenár záťažového testu simuluje úspešný kybernetický útok, ktorý naruší bežnú prevádzku banky. Banky otestujú svoje reakcie a nápravné opatrenia vrátane aktivácie núdzových postupov a plánov a obnovy bežnej prevádzky. Orgány dohľadu následne posúdia, do akej miery sú banky schopné modelovú situáciu zvládnuť.

V rámci hodnotenia sa 28 bánk podrobí podrobnejšiemu hodnoteniu, na účely ktorého predložia dodatočné informácie o tom, ako sa s kybernetickým útokom vysporiadali. Táto vzorka pokrýva rôzne obchodné modely a geografické oblasti s cieľom poskytnúť ucelený obraz o bankovom systéme eurozóny a zabezpečiť účinnú koordináciu s inými činnosťami dohľadu.

Toto prevažne kvalitatívne hodnotenie neovplyvní výšku kapitálových odporúčaní druhého piliera, ktoré sa jednotlivým bankám navrhujú nad rámec záväzných kapitálových požiadaviek. Získané poznatky budú zakomponované do širšieho dohľadového hodnotenia v roku 2024. Orgány dohľadu prediskutujú výsledky testu a získané poznatky s jednotlivými bankami v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2024, pri ktorom sa analyzuje individuálny rizikový profil bánk. Hlavné zistenia testu budú oznámené v lete 2024.

Kontaktná osoba pre médiá: Simon Spornberger, tel.: +49 151 15661448 alebo Esther Tejedor, tel.: +49 172 5171280.

Poznámky

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)