Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ подлага на стрес тест способността на банките да се възстановят след кибератака

3 януари 2024

  • 109 банки под надзора на ЕЦБ ще участват в стрес тест за реакция и възстановяване при кибератака
  • В сценария се допуска успешна кибератака, която нарушава текущите операции на банките
  • Надзорниците ще обсъдят констатациите с всяка отделна банка в редовния процес на надзорен преглед

През 2024 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе стрес тест за киберустойчивост, в който ще участват 109 банки под нейния пряк надзор. На оценка ще бъде подложен начинът, по който банките реагират на кибератака и се възстановяват след нея, а не способността им да я предотвратят.

Според сценария на стрес теста кибератаката успява да наруши текущите бизнес операции. Банките ще проверят своите мерки за реакция и възстановяване, включително задействането на процедури и планове за действие при извънредни ситуации, както и възстановяването на нормалните операции. След това надзорниците ще направят оценка до каква степен банките са в състояние да се справят при такъв сценарий.

В рамките на стрес теста 28 банки ще бъдат подложени на по-задълбочена оценка. За тази цел те ще предоставят допълнителна информация как са се справили с кибератаката. Тази извадка обхваща различни бизнес модели и местоположения, така че да бъде отразена подходящо картината на банковата система в еврозоната и да се осигури ефективна координация с други надзорни дейности.

Този тест с преобладаващо качествен характер няма да окаже въздействие върху капитала посредством насоките по Стълб II, които представляват специфични за отделните банки капиталови препоръки в допълнение към задължителните изисквания. Вместо това изводите ще бъдат използвани в по-общата надзорна оценка през 2024 г. Надзорниците ще обсъдят констатациите и поуките с всяка отделна банка в рамките на процеса по надзорен преглед и оценка през 2024 г., когато подлагат на оценка индивидуалния ѝ рисков профил. Основните констатации от стрес теста ще бъдат публикувани през лятото на 2024 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат със Зимон Шпорнбергер, на телефон: +49 151 15661448 или с Естер Техедор, на телефон: +49 172 5171280.

Забележки

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал