Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB gaat testen hoe banken herstellen van een cyberaanval

3 januari 2024

  • ECB gaat bij 109 banken onder haar toezicht na hoe ze reageren op een cyberaanval en daarvan herstellen
  • In het scenario worden banken getroffen door een geslaagde cyberaanval die hun dagelijkse activiteiten ontwricht
  • Toezichthouders zullen de resultaten per bank bespreken tijdens het reguliere toezichtsproces

In 2024 gaat de Europese Centrale Bank (ECB) een cyberweerbaarheidsstresstest uitvoeren bij 109 banken die onder haar direct toezicht staan. De stresstest gaat na hoe banken reageren op een cyberaanval en hoe ze van zo’n aanval herstellen. Het gaat in dit geval dus niet om hoe ze een aanval voorkomen.

In het stresstestscenario slaagt men er met een cyberaanval in de dagelijkse bedrijfsvoering van de bank te verstoren. De banken testen hun respons- en herstelmaatregelen, waaronder het activeren van noodprocedures en -plannen en het herstellen van normale bedrijfsactiviteiten. Vervolgens beoordelen toezichthouders in hoeverre banken zich in een dergelijk scenario redden.

In het kader van de stresstest krijgen 28 banken te maken met een aanvullende beoordeling. Hierbij moeten ze extra informatie aanleveren over hoe ze met de cyberaanval zijn omgegaan. Deze steekproef omvat verschillende bedrijfsmodellen en geografische gebieden. Hierdoor ontstaat een betekenisvolle afspiegeling van het bankenlandschap in het eurogebied en kan de coördinatie met andere toezichtsactiviteiten op een efficiënte manier plaatsvinden.

Deze hoofdzakelijk kwalitatieve stresstest zal geen impact hebben op kapitaal via de Pijler 2-aanbeveling, die een specifieke aanbeveling per bank is voor het door banken naast hun wettelijke kapitaalvereisten aan te houden kapitaal. Maar de toezichthouders gebruiken de bevindingen wel in hun bredere beoordeling in 2024. Ze bespreken de resultaten en lessen die zijn geleerd met iedere bank afzonderlijk in het kader van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP) van 2024 tijdens de beoordeling van het risicoprofiel. De belangrijkste bevindingen van de stresstest worden in de zomer van 2024 bekendgemaakt.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Simon Spornberger, tel. +49 151 15661448 of Esther Tejedor, tel. +49 172 5171280.

Toelichting

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders