Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP hindab stressitesti käigus pankade suutlikkust taastuda küberründest

3. jaanuar 2024

  • EKP hindab stressitesti käigus oma järelevalve alla kuuluva 109 panga suutlikkust reageerida küberründele ja sellest taastuda.
  • Stsenaariumis eeldatakse, et kordaläinud küberrünne katkestab pankade igapäevase tegevuse.
  • Stressitesti tulemusi arutatakse iga pangaga eraldi korrapärase järelevalvealase läbivaatamise protsessi käigus.

Euroopa Keskpank (EKP) korraldab 2024. aastal küberkerksuse stressitesti tema otsese järelevalve alla kuuluvale 109 pangale. Stressitesti käigus ei hinnata mitte pankade suutlikkust küberrünnet ära hoida, vaid pigem seda, kuidas nad küberründele reageerivad ja sellest taastuvad.

Stressitesti stsenaariumi kohaselt katkestab küberrünne pankade igapäevase tegevuse. Testi käigus katsetavad pangad oma reageerimis- ja taastamismeetmeid, käivitavad muu hulgas hädaolukorra protseduurid ja -kavad ning taastavad tavapärase tegevuse. Seejärel hindavad järelevalveasutused, kui hästi suudavad pangad sellise olukorraga toime tulla.

Sealjuures tehakse 28 pangale põhjalikum hindamine, mille jaoks peavad nad esitama lisateavet küberründega toimetuleku kohta. Valim hõlmab erineva ärimudeli ja geograafilise asukohaga panku, et kajastada euroala pangandussüsteemi asjakohaselt ja tagada tõhus kooskõlastamine muude järelevalvetegevustega.

Hindamine on peamiselt kvalitatiivne ega mõjuta pankade kapitali 2. samba soovituslike nõuete kaudu, mis kujutavad endast siduvatele nõuetele lisanduvaid pangapõhiseid soovitusi kapitalitaseme kohta. Stressitestist saadud teavet kasutatakse laiemas järelevalvealases hindamises 2024. aastal. Järelevalveasutused arutavad tulemusi ja saadud kogemusi iga pangaga eraldi 2024. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames, kus hinnatakse panga individuaalset riskiprofiili. Stressitesti peamised järeldused tehakse teatavaks 2024. aasta suvel.

Meediakanalite küsimustele vastab Simon Spornberger (tel: +49 151 15661448) või Esther Tejedor (tel: +49 172 5171280).

Märkused.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine