Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB veiks stresa testu, lai pārbaudītu banku spēju atgūties no kiberuzbrukuma

2024. gada 3. janvārī

  • Stresa tests tiks veikts 109 ECB uzraudzītajās bankās, pārbaudot to reakciju uz spēju atgūties kiberuzbrukuma gadījumā.
  • Scenārijā pieņemts, ka pret bankām vērsts sekmīgs kiberuzbrukums, kas rada to ikdienas darbības traucējumus.
  • Uzraugi apspriedīs konstatētos faktus ar katru no bankām regulārā uzraudzības pārbaudes procesa laikā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2024. gadā veiks stresa testu 109 tieši uzraudzītajās bankās, pārbaudot to noturību pret kiberuzbrukumiem. Stresa testā tiks vērtēts, kā bankas reaģē uz kiberuzbrukumu un atgūstas no tā, nevis to spēja novērst kiberuzbrukumu.

Stresa testa scenārijs paredz, ka kiberuzbrukums ir sekmīgs un rada traucējumus bankas ikdienas darbībā. Bankas pārbaudīs savus reaģēšanas un atgūšanās pasākumus, t. sk. aktivizējot ārkārtas procedūras un rīcības plānus ārkārtas situācijām un atjaunojot normālu darbību. Uzraugi pēc tam novērtēs, cik lielā mērā bankas spēj sekmīgi pārvarēt šādu scenāriju.

Testa ietvaros 28 bankās tiks veikts padziļināts novērtējums. Tām būs jāsniedz papildu informācija par to, kā tās pārvarējušas kiberuzbrukumu. Šī izlase aptver dažādus uzņēmējdarbības modeļus un ģeogrāfiskos reģionus, lai sniegtu jēgpilnu eurozonas banku sistēmas atspoguļojumu un nodrošinātu efektīvu koordināciju ar citām uzraudzības darbībām.

Stresa tests pamatā būs kvalitatīvs novērtējums un neietekmēs kapitālu, t. i., neatspoguļosies 2. pīlāra norādēs, kas ir ieteikums bankām par nepieciešamo kapitāla līmeni papildus saistošajām prasībām. Taču gūtās atziņas tiks izmantotas, veicot plašāku uzraudzības novērtējumu 2024. gadā. Uzraugi 2024. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā, kurā tiek vērtēts banku individuālais riska profils, ar katru no bankām apspriedīs konstatētos faktus un gūtās mācības. Stresa testa galvenie konstatējumi tiks paziņoti 2024. gada vasarā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Simona Spornbergera (Simon Spornberger; tālr.: +49 151 15661448) vai Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr.: +49 172 5171280).

Piezīmes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana