Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB stresstestar bankernas förmåga att återhämta sig från cyberattacker

3 januari 2024

  • 109 banker under ECB:s tillsyn ska stresstestas för hantering av och återhämtning från cyberattacker
  • Scenariot utgår från att bankerna drabbas av en framgångsrik cyberattack som stör deras dagliga verksamhet
  • Tillsynsmyndigheterna kommer att diskutera resultaten med varje bank under den regelbundna översynsprocessen

Europeiska centralbanken (ECB) kommer under 2024 att genomföra ett stresstest om cyberresiliens på 109 banker som står under direkt tillsyn. Övningen kommer att omfatta en bedömning av hur bankerna reagerar på och återhämtar sig från en cyberattack, snarare än deras förmåga att förhindra den.

I stresstestets scenario lyckas cyberattacken störa den dagliga bankverksamheten. Bankerna kommer sedan att testa sina respons- och återhämtningsåtgärder, inbegripet aktivering av krisförfaranden och beredskapsplaner och återställa normal verksamhet. Därefter kommer tillsynsmyndigheterna att bedöma i vilken utsträckning bankerna kan hantera ett sådant scenario.

Som en del av övningen kommer 28 banker att genomgå en förbättrad bedömning för vilken de kommer att lämna ytterligare information om hur de hanterar cyberattacken. Detta urval omfattar olika affärsmodeller och geografiska områden i syfte att ge en meningsfull bild av banksystemet i euroområdet och säkerställa en effektiv samordning med annan tillsynsverksamhet.

Denna övervägande kvalitativa bedömning kommer inte att påverka kapitalet genom pelare 2-vägledningen, som är en bankspecifik kapitalrekommendation utöver de bindande kraven. Istället kommer de insikter som vunnits att användas för den bredare tillsynsbedömningen 2024. Inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen 2024 kommer tillsynsmyndigheter att diskutera resultat och lärdomar som dragits med varje bank när man bedömer en banks enskilda riskprofil. De viktigaste resultaten av granskningen kommer att meddelas sommaren 2024.

Frågor från media kan riktas till Simon Spornberger, tfn.: +49 151 15661448 eller Esther Tejedor, tfn.: +49 172 5171280.

För information

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning