Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP selvittää stressitestillä pankkien kykyä palautua kyberhyökkäyksestä

3.1.2024

  • EKP testaa 109 suoraan valvomansa pankin kyvyn vastata kyberhyökkäykseen ja palautua siitä
  • Testiskenaariossa kyberhyökkäyksellä onnistutaan häiritsemään pankin päivittäisiä toimintoja
  • Valvojat keskustelevat tuloksista kunkin pankin kanssa vakavaraisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä

Euroopan keskuspankki (EKP) tekee vuonna 2024 kyberhäiriöiden sietokyvyn stressitestin, johon osallistuu 109 sen suoraan valvomaa pankkia. Testissä arvioidaan, miten pankit toimivat kyberhyökkäyksen yhteydessä ja palautuvat siitä, ei siis niiden kykyä estää hyökkäystä.

Stressitestissä tarkastellaan skenaariota, jossa kyberhyökkäyksellä onnistutaan häiritsemään pankin päivittäisiä toimintoja. Pankit testaavat toimia, joilla ne vastaavat hyökkäykseen ja palautuvat siitä. Näitä toimia ovat esimerkiksi erilaisten kriisimenettelyjen ja varautumissuunnitelmien toteuttaminen sekä normaalien toimintojen palauttaminen. Sen jälkeen pankkivalvojat arvioivat pankkien selviytymistä kyseisessä skenaariossa.

Lisäksi 28 pankkia osallistuu tarkempaan arviointiin, jota varten ne toimittavat lisätietoja toiminnastaan kyberhyökkäyksen yhteydessä. Tähän otokseen on valittu eri maissa toimivia pankkeja, jotka käyttävät eri liiketoimintamalleja. Näin pyritään saamaan edustava kuva euroalueen pankkijärjestelmästä ja varmistamaan, että kyberhäiriössä toteutettavat toimet nivoutuvat saumattomasti muihin valvontatoimiin.

Stressitesti on pääasiassa laadullinen, eikä sillä ole vaikutusta pilarin 2 mukaiseen pääomaohjeistukseen, joka on sitovia pääomavaatimuksia täydentävä pankkikohtainen suositus. Testin tuloksia käytetään vuoden 2024 valvonta-arvioinnissa yleisinä taustatietoina. Valvojat keskustelevat testissä tehdyistä havainnoista kunkin pankin kanssa vuoden 2024 vakavaraisuuden kokonaisarvioinnissa, jossa määritetään kunkin pankin riskiprofiili. Stressitestin keskeisistä tuloksista tiedotetaan kesällä 2024.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Simon Spornberger puhelinnumerossa +49 151 15661448 tai Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 172 5171280.

Taustatietoa

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä