Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen

21 september 2018

  • Gids bevat toelichting op de wijze waarop ECB-Bankentoezicht inspecties uitvoert
  • Publicatie van de gids is gericht op ondersteuning van de toezichtspraktijk en vergroting van de transparantie
  • Publicatie volgt op afronding van openbare raadpleging over dit onderwerp

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen. De publicatie volgt op de afronding van een openbare raadpleging over dit onderwerp.

Inspecties vormen wereldwijd een cruciaal instrument bij het toezicht op banken. De gids is in nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten opgesteld en is bedoeld om toe te lichten hoe ECB-Bankentoezicht inspecties uitvoert en om banken die aan dergelijke inspecties onderworpen worden, van nuttige informatie te voorzien. Door middel van publicatie van de gids vergroot de ECB de transparantie voor de sector.

Inspecties bij banken vinden plaats om een diepgaande analyse van verschillende risico's, internebeheersingssystemen, bedrijfsmodellen of de governance te maken. Inspecties kennen een vooraf vastgestelde reikwijdte en tijdspanne, en vinden plaats op de locatie van de geïnspecteerde bank of die van een hiermee verbonden juridische entiteit. Inspecties dienen op indringende wijze plaats te vinden, onder toepassing van het evenredigheidsbeginsel. Een inspectie is bedoeld om een gedetailleerd snapshot, waaronder een toekomstgerichte analyse, te geven van de situatie van de desbetreffende bank. De gids geeft een overzicht van het algemene kader voor de uitvoering van inspecties, bevat een beschrijving van de verschillende inspectiefasen en legt de door zowel de banken als de inspectieteams te volgen beginselen vast.

De gids en een feedbackdocument zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Laatstgenoemd document bevat de tijdens de openbare raadpleging van stakeholders ontvangen commentaren en een toelichting op de wijze waarop hiermee rekening is gehouden.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Nikos Keranis, tel.: +49 69 1344 7806.

Noten:

Gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen Alle documenten betreffende de openbare raadpleging
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders