Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB objavlja vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov

21. september 2018

  • V vodniku je pojasnjeno, kako bančni nadzor v ECB izvaja inšpekcijske preglede.
  • Namen objave vodnika je prispevati k nadzorniškim praksam in povečati transparentnost.
  • Vodnik je objavljen po zaključenem javnem posvetovanju.

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov. Objava sledi zaključku javnega posvetovanja o vodniku.

Inšpekcijski pregledi so ključno orodje za bančni nadzor po vsem svetu. Vodnik, ki je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi, pojasnjuje, kako bančni nadzor v ECB izvaja inšpekcijske preglede, in je uporaben pripomoček za banke, v katerih bodo takšni inšpekcijski pregledi potekali. Z njegovo objavo ECB povečuje transparentnost v bančnem sektorju.

Z inšpekcijskimi pregledi se v bankah poglobljeno analizirajo različna tveganja, sistemi notranjih kontrol, poslovni modeli ali upravljanje. Pregledi imajo vnaprej določen obseg in časovni okvir ter se izvajajo v prostorih pregledovane banke ali z njo povezane pravne osebe. Inšpekcijski pregledi morajo biti strogi in morajo obenem upoštevati načelo sorazmernosti, njihov namen pa je, da podajo podrobno sliko trenutnega stanja banke, a vključujejo tudi v prihodnost usmerjeno analizo. Vodnik pojasnjuje splošni okvir, v skladu s katerim se izvajajo inšpekcijski pregledi, opisuje različne faze pregledov in določa načela za preglede, ki jih morajo upoštevati tako banke kot tudi inšpekcijske skupine.

Vodnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje, v katerem so zbrane pripombe, ki so jih deležniki oddali med javnim posvetovanjem, ter pojasnila o tem, kako so bile pripombe upoštevane.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Nicos Keranis, tel. +49 69 1344 7806.

Opombe:

Vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov Vsi dokumenti za javno posvetovanje
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo