Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB vydáva všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov

21. septembra 2018

  • Všeobecné zásady opisujú spôsob výkonu kontrol bankového dohľadu ECB.
  • Majú byť pomôckou pri výkone dohľadu a prostriedkom na zvýšenie transparentnosti.
  • Zverejňujú sa v nadväznosti na skončenie verejnej konzultácie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes vydáva všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov. Ich zverejnenie nadväzuje na skončenie verejnej konzultácie.

Kontroly sú jedným zo základných nástrojov bankového dohľadu na celom svete. Účelom všeobecných zásad, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, je priblížiť spôsob, akým bankový dohľad ECB vykonáva kontroly, a zároveň kontrolovaným bankám poskytnúť užitočný referenčný dokument. Zverejnením zásad ECB zvyšuje mieru transparentnosti voči bankovému sektoru.

Účelom kontrol je hĺbková analýza rôznych rizík, interných kontrolných systémov, obchodných modelov a systémov riadenia bánk. Kontroly prebiehajú na základe vopred určeného rozsahu a harmonogramu v priestoroch príslušnej banky, resp. súvisiaceho právneho subjektu. Kontroly majú byť intruzívne, zároveň však majú zohľadňovať zásadu úmernosti, pričom ich cieľom by malo byť získať podrobný prehľad o momentálnom stave banky vrátane výhľadovej analýzy. Všeobecné zásady obsahujú prehľad všeobecného rámca výkonu kontrol, približujú ich jednotlivé fázy a stanovujú zásady, ktorými sa majú riadiť banky i tímy poverené výkonom kontrol.

Všeobecné zásady sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB spolu s informáciami o zohľadnení pripomienok zainteresovaných strán prijatých počas verejnej konzultácie a samotným znením pripomienok.

Kontaktná osoba pre médiá: Nicos Keranis, tel.: +49 69 1344 7806.

Poznámky:

Všeobecné zásady výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov Všetky dokumenty verejnej konzultácie
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)