Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē norādījumus par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izpēti

2018. gada 21. septembrī

  • Norādījumos skaidrots, kā ECB veic pārbaudes.
  • Norādījumu publicēšanas mērķis ir nostiprināt uzraudzības praksi un vairot caurredzamību.
  • Norādījumi tiek publicēti, noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē norādījumus par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izpēti. Tie tiek publicēti, noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai.

Pārbaudes ir svarīgs banku uzraudzības instruments visā pasaulē. Norādījumi izstrādāti ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm, un to mērķis ir skaidrot, kā ECB banku uzraudzības ietvaros tiek veiktas pārbaudes, un nodrošināt noderīgu dokumentu bankām, kurās tiek veiktas šādas pārbaudes. Publicējot norādījumus, ECB uzlabos caurredzamību nozarē.

Bankas tiek pārbaudītas, lai veiktu padziļinātu analīzi par dažādiem riskiem, iekšējās kontroles sistēmām, uzņēmējdarbības modeļiem un pārvaldību. Iepriekš tiek noteikts pārbaužu apjoms un veikšanas grafiks, un tās tiek veiktas pārbaudāmās bankas vai ar to saistītas juridiskas personas telpās. Pārbaudēm jābūt visaptverošām, vienlaikus ievērojot proporcionalitātes principu, un to nolūks ir sniegt detalizētu ieskatu par attiecīgās bankas stāvokli, t.sk. veikt uz nākotni vērstu analīzi. Norādījumos ietverts pārskats par vispārējo ietvaru, saskaņā ar kuru tiek veiktas pārbaudes, aprakstīti dažādie pārbaužu posmi un noteikti principi, kas pārbaužu laikā jāievēro bankām un pārbaudes komandām.

Norādījumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par atbildēm, kurā skaidrots, kā ņemti vērā no ieinteresētajām personām sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri, kā arī lasāmi paši komentāri.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Nikosa Keranisa (Nicos Keranis; tālr. +49 69 1344 7806).

Piezīmes.

Norādījumi par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izpēti Visi sabiedriskās apspriešanas dokumenti
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana