Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab juhendi kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta

21. september 2018

  • Juhendis selgitatakse, kuidas EKP pangandusjärelevalve teeb kontrolle.
  • Juhendi avaldamise eesmärk on toetada järelevalvetavasid ja suurendada läbipaistvust.
  • Enne avaldamist viidi läbi avalik konsultatsioon.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldab täna juhendi kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta. Enne avaldamist viidi läbi avalik konsultatsioon.

Kontrollid on kogu maailmas pangandusjärelevalve oluline töövahend. Juhend koostati tihedas koostöös riiklike pädevate asutustega ja selle eesmärk on selgitada, kuidas EKP pangandusjärelevalve teeb kontrolle. See on kontrollitavatele pankadele kasulik dokument. Juhendi avaldamisega suurendab EKP läbipaistvust pangandussektori jaoks.

Panku kontrollitakse eesmärgiga põhjalikult analüüsida eri riske, sisekontrollisüsteeme, ärimudeleid või juhtimist. Kontroll on eelnevalt kindlaks määratud ulatuse ja ajakavaga ning toimub asjaomase panga või seotud juriidilise isiku tööruumides. Kontroll peaks olema sekkuv, kuid järgima proportsionaalsuse põhimõtet ja andma üksikasjaliku ülevaate konkreetse panga olukorrast, sealhulgas ettevaatava analüüsi. Juhendis esitatakse kontrollide tegemise üldraamistiku kokkuvõte, kirjeldatakse nende eri etappe ning nähakse ette põhimõtted, mida peavad järgima nii pangad kui ka kontrollimeeskonnad.

Juhend koos tagasiside aruandega on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Tagasiside aruandes käsitletakse avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi ja selgitatakse, kuidas neid on arvesse võetud.

Meediakanalite küsimustele vastab Nicos Keranis (tel: +49 69 1344 7806).

Märkus:

Juhend kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta Avaliku konsultatsiooni dokumendid
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine