Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskevan oppaan

21.9.2018

  • Oppaassa kerrotaan, miten EKP suorittaa pankeissa tarkastuksia.
  • Tarkastusoppaan tavoitteena on tukea valvontakäytäntöjä ja lisätä avoimuutta.
  • Opas on viimeistelty julkisen kuulemisen tulosten pohjalta.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskevan oppaan, joka on viimeistelty opasluonnoksesta järjestetyn julkisen kuulemisen tulosten pohjalta.

Tarkastukset ovat keskeinen pankkivalvonnan väline ympäri maailmaa. Tarkastusoppaassa kerrotaan, miten EKP pankkivalvojana suorittaa tarkastuksia, ja annetaan siten pankeille hyödyllistä tietoa ja parannetaan avoimuutta. Opas on laadittu tiiviissä yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Pankeissa tehtävien tarkastusten tavoitteena on analysoida perusteellisesti pankkien riskejä, sisäisiä valvontajärjestelmiä, liiketoimintamalleja tai hallintoa. Tarkastuksille määritetään aina ennalta selkeä kohde ja aikataulu, ja ne suoritetaan joko pankin tai siihen sidoksissa olevan oikeushenkilön tiloissa. Tarkastusten on oltava perinpohjaisia, mutta suhteellisuusperiaatetta noudatetaan. Pyrkimyksenä on saada yksityiskohtainen tilannekuva tarkastettavasta pankista ja analysoida myös sen tulevaa kehitystä. Tarkastusoppaassa luodaan yleiskatsaus tarkastusten järjestämiseen, kuvataan niiden eri vaiheet ja luetellaan tarkastusperiaatteet, joita sekä pankkien että tarkastusryhmien kuuluu noudattaa.

Tarkastusopas on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla on myös palauteyhteenveto, joka sisältää julkisen kuulemisen aikana saadut kommentit ja tietoa siitä, miten ne on otettu huomioon.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Nicos Keranis puhelinnumerossa +49 69 1344 7806.

Huom.

Tarkastusopas: paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisen mallin tarkastukset Julkiseen kuulemiseen liittyvät asiakirjat
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä