Członek Rady ds. Nadzoru (przedstawiciel EBC)

Obszary zainteresowania

  • Integracja rynku bankowego
  • Konsolidacja sektora bankowego
  • Uproszczenie procedur nadzorczych
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wykształcenie

1991
Magisterium z filozofii politycznej, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francja
1979–1984
École normale supérieure, Saint-Cloud (Francja), wydział nauk humanistycznych i społecznych, agrégation w dziedzinie filozofii, studia podyplomowe z historii myśli ekonomicznej

Kariera zawodowa

od września 2019
Członek Rady ds. Nadzoru SSM (przedstawiciel EBC)
od kwietnia 2020
Członek Komitetu Sterującego Rady ds. Nadzoru
2014–2019
Sekretarz generalny, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Paryż, Francja
2010–2013
Zastępca sekretarza generalnego, ACPR, Paryż, Francja
2008–2010
Zastępca sekretarza generalnego, Commission bancaire, Paryż, Francja
2000–2008
Dyrektor działu prawnego, Commission bancaire, Paryż, Francja
1993–1999
Zastępca naczelnika i naczelnik sekretariatu prawnego, Commission bancaire, Paryż, Francja
1988–1993
Specjalista w departamencie regulacji bankowych i finansowych, Banque de France, Paryż

Inne funkcje

od września 2007
Przewodniczący grupy eksperckiej Komitetu Bazylejskiego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLEG)

Wyróżnienia

2017
Kawaler Legii Honorowej, Francja