Menu

Członek Rady ds. Nadzoru (przedstawiciel EBC)

Obszary zainteresowania

  • Integracja rynku bankowego
  • Konsolidacja sektora bankowego
  • Uproszczenie procedur nadzorczych
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wykształcenie

1991
Magisterium z filozofii politycznej, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francja
1979–1984
École normale supérieure, Saint-Cloud (Francja), wydział nauk humanistycznych i społecznych, agrégation w dziedzinie filozofii, studia podyplomowe z historii myśli ekonomicznej

Kariera zawodowa

od września 2019
Członek Rady ds. Nadzoru SSM (przedstawiciel EBC)
od kwietnia 2020
Członek Komitetu Sterującego Rady ds. Nadzoru
2014–2019
Sekretarz generalny, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (francuski organ ds. nadzoru ostrożnościowego oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji)
2010–2013
Zastępca sekretarza generalnego, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
2008–2010
Zastępca sekretarza generalnego, Commission bancaire
2000–2008
Dyrektor działu prawnego, Commission bancaire
1993–1999
Zastępca naczelnika i naczelnik sekretariatu prawnego, Commission bancaire
1988–1993
Specjalista w departamencie regulacji bankowych i finansowych, Banque de France

Inne funkcje

2007–2020
Przewodniczący grupy eksperckiej Komitetu Bazylejskiego ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu

Wyróżnienia

2017
Kawaler Legii Honorowej, Francja