Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē regulu un norādījumus par izvēles iespēju un rīcības brīvības saskaņošanu banku uzraudzības jomā

2016. gada 24. martā
  • ECB regula un ECB norādījumi par izvēles iespējām un rīcības brīvību ir svarīgs solis ceļā uz nozīmīgo banku uzraudzības saskaņošanu euro zonā.
  • Ar to publicēšanu noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja ECB Regulu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu un ECB Norādījumus par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību. Šajos dokumentos noteikts, kā euro zonā saskaņojamas dažādās banku darbību regulējošajos tiesību aktos ietvertās izvēles iespējas un rīcības brīvības.

"Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz vienlīdzīgu nosacījumu radīšanu euro zonas banku sektorā. Tam sekos nākamais solis – drīzumā mēs uzsāksim konsultācijas par otras, mazākas konstatēto izvēles iespēju un rīcības brīvību grupas saskaņošanu. Ar to VUM ietvaros notiekošajam izvēles iespēju un rīcības brīvību saskaņošanas procesam pagaidām vajadzētu noslēgties," atzīmēja ECB Uzraudzības valdes loceklis Ignacio Angeloni (Ignazio Angeloni).

Pēc sabiedriskās apspriešanas, kas ietvēra atklātu sēdi, regulu apstiprināja ECB Padome. Tā atspoguļo konsultāciju gaitā no ieinteresētajām personām saņemtos komentārus. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē publicēti arī komentāri kopā ar pārskatu par saņemtajām atbildēm un ECB regula.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana