Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB rozširuje všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov

4. októbra 2017
  • ECB vydáva na konzultáciu dodatok k svojim všeobecným zásadám týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov.
  • Dodatok stanovuje očakávania dohľadu, pokiaľ ide o minimálnu úroveň opravných položiek na prudenciálne účely v prípade nových problémových úverov.
  • Konzultácia prebieha oddnes do 8. decembra 2017 a jej súčasťou je aj verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2017.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvorila verejnú konzultáciu o návrhu dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov (non-performing loans – NPL). Dodatok dopĺňa všeobecné zásady zverejnené 20. marca 2017 v otázke včasnej tvorby opravných položiek a odpisovania úverov.

Návrh dodatku určuje kvantitatívne očakávania dohľadu, pokiaľ ide o minimálne úrovne opravných položiek na prudenciálne účely v prípade nových NPL. Očakávania týkajúce sa tvorby opravných položiek na prudenciálne účely sa budú vzťahovať na všetky nové expozície zaradené medzi problémové v zmysle definície EBA od 1. januára 2018. Vychádzajú z dĺžky obdobia, počas ktorého bol úver klasifikovaný ako problémový, ako aj z rozsahu a hodnoty jeho zabezpečenia. Od bánk sa konkrétne očakáva dosiahnutie plného krytia nezabezpečených častí nových NPL najneskôr do dvoch rokov, resp. do siedmich rokov v prípade ich zabezpečených častí. Prípadné odchýlky od zásad uvedených v dodatku majú banky orgánom dohľadu zdôvodňovať. ECB na základe uvedených dôvodov rozhodne o prípadnej potrebe ďalších opatrení dohľadu.

Návrh dodatku by sa mal vzťahovať na nové NPL. Pokiaľ ide o existujúce NPL, bankový dohľad ECB požiadal banky s vysokou úrovňou NPL, aby v priebehu prvého polroka 2017 predložili príslušné stratégie riešenia problematiky NPL vrátane cieľov ich redukcie. Hoci mnoho bánk v tomto smere medzičasom dosiahlo značný pokrok a predložilo presvedčivé stratégie vrátane plánov redukcie, niektoré banky majú stále rezervy. Bankový dohľad ECB bude naďalej pozorne sledovať postup redukcie NPL, tvorbu opravných položiek na zabezpečenie existujúcich NPL, ako aj vývoj v oblasti stratégií NPL. Do konca prvého štvrťroka 2018 takisto priblíži svoju predstavu o ďalších krokoch potrebných na znižovanie existujúceho objemu NPL vrátane primeraných prechodných opatrení.

ECB v rámci konzultácie usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2017 v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok sú k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu s odpoveďami.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)