Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda viešas konsultacijas dėl bankams skirtų kapitalo ir likvidumo valdymo vadovų projektų

2018 m. kovo 2 d.
  • Vadovų projektuose bankams pateikiama informacija apie ECB lūkesčius dėl vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo (ICAAP) ir likvidumo pakankamumo vertinimo procesų (ILAAP).
  • Kaip rodo priežiūros institucijų patirtis, bankams reikėtų pagerinti vidaus kapitalo ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesų kokybę.
  • Konsultacijos vyks iki 2018 m. gegužės 4 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien pradeda viešas konsultacijas dėl pirminio varianto principų, kuriais ECB norėtų, kad bankai vadovautųsi rengdami ir diegdami savo vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (ICAAP) ir vidaus likvidumo pakankamumo vertinimo procesą (ILAAP).

Pakankamas kapitalo ir likvidumo lygis yra labai svarbus bankų atsparumo veiksnys. Bankai turėtų įvertinti įvairias rizikos rūšis, su kuriomis jie susiduria, ir galvodami apie ateitį užtikrinti, kad visų rūšių reikšminga rizika būtų nustatyta, veiksmingai valdoma ir nuolat padengta pakankamu kapitalo ir likvidumo kiekiu. Bankai ICAAP ir ILAAP informacijos rinkinį kartą per metus teikia savo jungtinėms priežiūros grupėms (JPG). Į šią informaciją JPG atsižvelgia vykdydamos metinį ICAAP ir ILAAP patikrinimą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu.

2016 m. ECB paskelbė prižiūrimiems bankams skirtus lūkesčius dėl ICAAP ir ILAAP. Atlikęs nuodugnų įvertinimą ECB nustatė, kad įvairių bankų taikomi metodai labai skiriasi ir kad visiems bankams reikalingi tam tikri patobulinimai.

2017 m. pradžioje ECB siekdamas paskatinti atlikti patobulinimus paskelbė daugiametį planą dėl ICAAP ir ILAAP. ECB tikslas – parengti išsamesnį priežiūrinių lūkesčių rinkinį atsižvelgiant į įstaigų ir kitų sektoriaus atstovų pastabas. Po pirmojo pastabų teikimo etapo 2017 m. vasario–balandžio mėn. vadovus atnaujinęs ECB dabar kviečia finansų sektoriaus atstovus ir kitas suinteresuotąsias šalis teikti pastabas.

Įstaigos yra skatinamos pranešti apie savo ICAAP ir ILAAP spragas ir trūkumus ECB vykstančio glaudaus dialogo su JPG metu. JPG pradės taikyti šiuos vadovus nuo 2019 m. vertindamos ICAAP ir ILAAP.

Konsultacijos vyks 2018 m. kovo 2 d. – gegužės 4 d. Vadovų projektai ir dažniausiai užduodami klausimai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje. 2018 m. balandžio 24 d. savo pagrindiniame pastate Frankfurte prie Maino ECB surengs viešas konsultacijas telefoninės konferencijos būdu. Informacija, kaip teikti pastabas dėl atnaujintų vadovų ir kaip užsiregistruoti dalyvauti svarstyme, taip pat pateikta interneto svetainėje. ECB paskelbs gautas pastabas kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pareiškimu.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Ronanui Sheridanui telefonu +49 69 1344 7416.

Pastaba redaktoriams:

  • Kapitalo reikalavimų direktyvos (KRD IV) 73 straipsnyje reikalaujama kad įstaigos turėtų ICAAP, t. y. patikimas, veiksmingas ir išsamias strategijas ir procesus, siekdamos nuolat vertinti ir turėti vidaus kapitalo, kurį jos laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri joms kyla arba gali kilti, padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą. Atitinkami reikalavimai, taikomi ILAAP, išdėstyti KRD IV 86 straipsnyje.
  • ECB vadovuose dėl ICAAP ir ILAAP laikomasi principinio požiūrio, t. y. aptariami tik aspektai, atrinkti kaip svarbiausi priežiūros požiūriu. Juose nesiekiama pateikti išsamių rekomendacijų dėl visų tinkamiems ICAAP ir ILAAP aktualių aspektų.
  • ICAAP ir ILAAP pirmiausia yra vidaus procesai, kuriuos kiekviena įstaiga turėtų taikyti pagal individualius poreikius. Todėl įdiegti ir vykdyti tinkamus įstaigos specifiką atitinkančius ICAAP ir ILAAP lieka jos pareiga. ECB kiekvienos įstaigos ICAAP ir ILAAP vertina atskirai.
  • Kai bus patvirtinti, šie vadovai nepakeis jokių taikytinų teisės aktų, kuriais įgyvendinami KRD IV 73 ir 86 straipsniai. Vadovuose aprašyti pagal KRD IV nuostatas dėl ICAAP ir ILAAP suformuluoti septyni principai, kurie bus vertinami, inter alia, nuo 2019 m. atliekant įstaigų ICAAP / ILAAP vertinimą SREP metu.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus