Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB Bankų priežiūros tarnyba skelbia 2018 m. SREP rezultatus

2019 m. balandžio 8 d.

  • SREP metu nustatytas CET 1 reikalavimas truputį padidėjo – nuo 10,1 % (2017 m.) iki 10,6 % (2018 m.).
  • Pagrindinis didesnio kapitalo poreikį nulėmęs veiksnys – laipsniškai didinamas kapitalo apsaugos rezervas.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė 2018 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendrus rezultatus. Apskritai SREP bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) poreikis padidėjo – nuo 10,1 % (2017 m.) iki 10,6 % (2018 m.). Tai lėmė paskutinis kapitalo apsaugos rezervo laipsniško didinimo etapas.

SREP metu nustatant bendrą kapitalo poreikį sisteminiai rezervai ir anticiklinio kapitalo rezervas neįtraukiami. Daugelio svarbių įstaigų sukauptas kapitalas jau viršija CET 1 ir rezervo lygius, kuriuos nustatė atitinkamai ECB ir nacionalinės priežiūros institucijos. CET 1 yra aukščiausios kokybės banko kapitalas (jį daugiausia sudaro paprastosios akcijos); jis parodo banko kapitalo stiprumą.

2018 m. SREP rezultatai parodė, kad, palyginti su praėjusiu SREP ciklu, bankų vidaus valdymas ir rizikos valdymas suprastėjo, o bankų likvidumo valdymo ir finansavimo rizikos vertinimas iš esmės nepakito. Kai kurių bankų rizikos valdymo sistema turėtų būti toliau tobulinama.

Vykdydamas SREP ECB ne tik nurodė bankams, kokio dydžio kapitalą reikia turėti, bet ir nustatė tokias likvidumo priemones kaip reikalavimas pagerinti banko likvidumo poreikių, finansavimo planų ir (arba) dienos likvidumo vertinimo procesą. Be to, daugiau kaip 80 bankų ECB nustatė kokybines priemones; jos buvo skirtos su įvairiomis sritimis (pvz., vidaus valdymu ir rizikos valdymu, neveiksniomis paskolomis ir duomenų kokybe) susijusioms problemoms spręsti.

ECB Bankų priežiūros tarnyba kiekvienam bankui, kurį ji tiesiogiai prižiūri, parengia atskirą SREP sprendimą. Jis papildo kasdienę nuolatinę priežiūrą, kurią vykdydami ECB darbuotojai vertina banko verslo modelį, vidaus valdymą ir riziką, taip pat banko kapitalą ir likvidumą. Rengiant SREP sprendimą taip pat atsižvelgta į 2018 m. atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.

Nuo 2014 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba atliko 4 SREP. Kadangi buvo naudota bendra metodika ir taikyti bendri sprendimų priėmimo procesai, ECB galėjo palyginti bankus tarpusavyje ir juos analizuoti platesniu mastu.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596 arba Utai Harnischfeger telefonu +49 69 1344 6321.

Pastaba:

  • SREP kapitalo reikalavimą sudaro 1 ramsčio kapitalas + privalomas 2 ramsčio kapitalas + kapitalo apsaugos rezervas + rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas. Jis neapima sisteminių rezervų (G-SII, O-SII ir sisteminės rizikos rezervų) ir anticiklinio kapitalo rezervo.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus