Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB banku uzraudzības jomā tiek publicēti 2018. gada SREP rezultāti

2019. gada 8. aprīlī

  • SREP konstatētais kopējais nepieciešamais CET1 apjoms nedaudz pieaudzis – no 10.1% 2017. gadā līdz 10.6% 2018. gadā.
  • Kapitāla saglabāšanas rezervju pakāpeniska ieviešana – galvenais lielāku nepieciešamo apjomu noteicošais faktors.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja 2018. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) kopējos rezultātus. SREP konstatētais kopējais nepieciešamais pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) apjoms pieauga no 10.1% 2017. gadā līdz 10.6% 2018. gadā, ko noteica kapitāla saglabāšanas rezervju pakāpeniskās ieviešanas pēdējā posma ietekme.

Kopējais SREP nepieciešamais apjoms neietver sistēmiskās rezerves un pretcikliskās kapitāla rezerves. Lielākās daļas nozīmīgo iestāžu kapitāla līmenis jau pārsniedz CET1 līmeni un rezerves, ko noteikušas attiecīgi ECB un valstu iestādes. CET1 ir bankas augstākās kvalitātes kapitāls, ko galvenokārt veido parastās akcijas, un tas nosaka, cik spēcīgs ir bankas kapitāls.

2018. gada kopējie SREP rezultāti parādīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējo SREP ciklu, banku pārvaldība un risku pārvaldība ir pasliktinājusies, savukārt banku likviditātes un finansējuma risku pārvaldība pamatā nav mainījusies. Virknei banku būtu jāturpina uzlabot riska pārvaldības sistēma.

Papildus prasībai bankām nodrošināt noteiktu kapitāla apjomu, ECB SREP ietvaros noteica arī veicamos likviditātes pasākumus, kas var ietvert to likviditātes vajadzību, finansēšanas plānu un/vai dienas likviditātes novērtēšanas procesa uzlabošanu. Turklāt ECB piemēroja kvalitatīvus pasākumus vairāk nekā 80 bankām, aptverot plašu trūkumu spektru – no iekšējās pārvaldības un risku pārvaldības līdz ienākumus nenesošajiem kredītiem un datu kvalitātei.

ECB banku uzraudzības jomā katrai uzraudzītajai bankai sagatavo individuālu SREP lēmumu. Tas tiek sagatavots papildus pastāvīgajai uzraudzībai, kuras laikā ECB uzraugi novērtē bankas uzņēmējdarbības modeli, pārvaldību un risku, kā arī tās kapitālu un likviditāti. 2018. gadā veiktā stresa testa rezultāti arī tika izmantoti SREP lēmuma sagatavošanā.

ECB banku uzraudzības jomā kopš 2014. gada veikti četri uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesi. Vienotās metodoloģijas un lēmumu pieņemšanas procesu izmantošana ļāvusi ECB veikt banku savstarpējo salīdzinājumu un analizēt bankas plašākā mērogā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596) vai Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger, tālr. +49 69 1344 6321).

Piezīmes.

  • SREP konstatētais nepieciešamais kapitāla apjoms sastāv no 1. pīlāra + 2. pīlāra kapitāla prasības + kapitāla saglabāšanas rezerves + 2. pīlāra norādēm. Tas neietver sistēmiskās drošības rezerves (G-SII, O-SII un sistēmiskā riska rezerves) un pretcikliskās kapitāla rezerves.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana