Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Bankový dohľad ECB zverejňuje výsledky hodnotenia SREP 2018

8. apríla 2019

  • Celkový objem požadovaného kapitálu CET1 na základe SREP v roku 2018 mierne vzrástol z 10,1 % v roku 2017 na 10,6 %.
  • Hlavnou príčinou nárastu je postupné zavádzanie rezervy na zachovanie kapitálu.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila celkové výsledky procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2018. Celkový objem požadovaného vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) určený na základe SREP v roku 2018 vzrástol z 10,1 % v roku 2017 na 10,6 %, a to v dôsledku poslednej fázy postupného zavádzania rezervy na zachovanie kapitálu.

Celkový objem požadovaného kapitálu na základe SREP nezahŕňa systémové rezervy a proticyklickú kapitálovú rezervu. Väčšina významných inštitúcií už požadované hodnoty CET1 a rezerv, ktoré stanovuje ECB a vnútroštátne orgány, prekračuje. CET1 predstavuje najkvalitnejší kapitál banky, zložený prevažne z kmeňových akcií, a je meradlom jej kapitálovej sily.

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom SREP celkový výsledok hodnotenia za rok 2018 poukazuje na zhoršenie vnútorného riadenia a riadenia rizík v bankách, zatiaľ čo výsledky hodnotenia riadenia likvidity a rizík financovania zostali prevažne nezmenené. Vo viacerých bankách je potrebné rámec riadenia rizík ďalej zdokonaľovať.

Popri kapitálových požiadavkách ECB v rámci SREP bankám uložila i likviditné opatrenia, ktorých účelom môže byť zdokonalenie procesu hodnotenia vlastných likviditných potrieb, plánov financovania či vnútrodennej likvidity. ECB zároveň viac než osemdesiatim bankám uložila kvalitatívne opatrenia zamerané na odstránenie nedostatkov v rôznych oblastiach – od vnútorného riadenia, cez riadenie rizík, problémové úvery až po kvalitu údajov.

Bankový dohľad ECB každej dohliadanej banke vydáva individuálne rozhodnutie SREP. Toto rozhodnutie je nad rámec nepretržitého bežného dohľadu, v rámci ktorého pracovníci dohľadu ECB hodnotia obchodné modely bánk, ich vnútorné riadenie a riziká, ako aj ich kapitál a likviditu. Do rozhodnutí SREP boli premietnuté i výsledky záťažového testu uskutočneného v roku 2018.

Bankový dohľad ECB doteraz od roku 2014 vykonal štyri hodnotenia SREP. Použitie jednotnej metodiky a rozhodovacích procesov ECB umožňuje vzájomné porovnávanie bánk a ich analýzu v širšom rozsahu.

Kontaktná osoba pre médiá: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596 a Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321.

Poznámky:

  • Kapitálové požiadavky určené na základe hodnotenia SREP tvorí: prvý pilier + požiadavky druhého piliera + rezerva na zachovanie kapitálu + odporúčania druhého piliera. Neobsahuje systémové rezervy (G-SII, O-SII a rezervy na systémové riziká) a proticyklickú kapitálovú rezervu.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)