Menu

Što su »prioritetne manje značajne institucije«?

24. ožujka 2016. (posuvremenjeno 12. prosinca 2018.)

U Okvirnoj uredbi o SSM-u kaže se da »ESB određuje opće kriterije, posebno uzimajući u obzir profil rizičnosti i mogući utjecaj na domaći financijski sustav predmetnog manje značajnog nadziranog subjekta, kako bi utvrdio za koje manje značajne nadzirane subjekte se dostavljaju koje informacije«. U vezi s tim, potreba za sastavljanjem popisa prioritetnih institucija uočena je već u studenome 2014., kada je SSM počeo raditi.

Manje značajna institucija može se smatrati »prioritetnom« iz raznih razloga. Manje značajne institucije koje su zbog svoje veličine zamalo svrstane među značajne institucije de facto se smatraju »prioritetnima«. U svakoj se državi najmanje tri manje značajne institucije smatraju prioritetnima. Osim toga, pri određivanju prioritetnih manje značajnih institucija u obzir se uzima i intrinzična rizičnost te utjecaj na nacionalno gospodarstvo. Kada je riječ o dimenziji intrinzične rizičnosti, nacionalna nadležna tijela provode procjenu rizika manje značajnih institucija u sklopu svojih redovitih nadzornih aktivnosti, koristeći se zajedničkom metodologijom SSM-a. Tom se procjenom u obzir uzimaju razni činitelji, kao što su poslovni model institucije, njezino unutarnje upravljanje i upravljanje rizikom, njezini rizici za kapital te rizici za likvidnost i financiranje. Procjenom utjecaja manje značajne institucije nastoji se procijeniti njezin utjecaj na domaći financijski sustav i na SSM. Zbog toga se u obzir ne uzima samo veličina institucije (ukupna imovina), nego i povezanost institucije s ostatkom financijskog sustava.