Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Danièle Nouy benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht

16 december 2013

De EU-Raad heeft vandaag Danièle Nouy benoemd tot Voorzitter van de Raad van Toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme bij de Europese Centrale Bank. Eerder al had het Europees Parlement zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Raad van Bestuur van de ECB om Danièle Nouy te benoemen. Danièle Nouy was tot voor kort Secretaris-Generaal van de Franse Autoriteit voor Prudentieel Toezicht en Afwikkeling (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Daarvóór heeft zij de posities bekleed van Adjunct-Secretaris-Generaal en Secretaris-Generaal van het Bazels Comité voor Bankentoezicht.

Zoals President Mario Draghi verklaarde: “De benoeming van de Voorzitter van de Raad van Toezicht vormt een belangrijke mijlpaal in het proces waarin de ECB een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voor banken in het eurogebied opzet. Danièle Nouy brengt bijna veertig jaar aan ervaring in bankentoezicht met zich mee. Haar benoeming zal de Raad van Toezicht in staat stellen spoedig met zijn werkzaamheden te beginnen en alle organisatorische vereisten in te voeren, zodat wij vanaf 4 november 2014 onze toezichtsverantwoordelijkheden op ons kunnen nemen.”

Danièle Nouy is met ingang van 1 januari 2014 benoemd voor een termijn van vijf jaar.

Voor vragen vanuit de media neemt u contact op met Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 7455.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders