Menu


Předseda Rady dohledu

Vzdělání

1989
magisterský titul (M. Phil) z ekonomie, University of Cambridge, Spojené království
1987
bakalářský titul z ekonomie, Università Bocconi, Milán, Itálie

Profesní dráha

od ledna 2019
předseda Rady dohledu Evropské centrální banky (ECB)
2011–2018
předseda, Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
2008–2011
vedoucí oddělení pro právní předpisy a politiky v oblasti dohledu, Banca d’Italia
2004–2008
generální tajemník Výboru evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS) a tajemník společnosti CEBS Secretariat Limited
2003–2004
vedoucí odboru pro dohled nad finančním trhem, ředitelství pro finanční stabilitu a dohled, ECB
2001–2003
vedoucí pracovník a tajemník, Výbor pro bankovní dohled (BSC) Evropského systému finančního dohledu, ředitelství pro finanční stabilitu a dohled, ECB
1999–2001
odborník a poté vedoucí odborník pro oblast makroobezřetnostní analýzy, útvar pro bankovní a finanční otázky, odbor pro obezřetnostní dohled, ECB
1996–1999
hlavní ekonom, útvar pro finanční struktury, ředitelství pro měnový a finanční sektor, generální ředitelství pro výzkum, Banca d’Italia
1988–1996
ekonom, odbor pro bankovní výzkum, poté odbor pro politiku hospodářské soutěže, oddělení pro právní předpisy a obecné záležitosti, generální ředitelství pro bankovní a finanční dohled, Banca d’Italia

Další funkce

1995
poradce italského předsedy vlády Lamberta Diniho, k němuž jej vyslala Banca d’Italia