Menu

Místopředseda Rady dohledu

Vzdělání

1995
Master of Laws (magistr práv), Columbia Law School (právní fakulta Kolumbijské univerzity)
1994
titul magistra v oboru nizozemského práva, Amsterdamská univerzita
1993–1994
studia na Universidad de Zaragoza

Profesní dráha

od února 2021
místopředseda Rady dohledu, Evropská centrální banka
od roku 2020
člen Výkonné rady, Evropská centrální banka
2018–2020
člen Basilejského výboru pro bankovní dohled
2018–2020
člen Rady dohledu, Evropská centrální banka
2014–2018
člen Jednotného výboru pro řešení krizí (EU)
2011–2020
člen Výkonné rady, De Nederlandsche Bank
2007–2011
hlavní právní poradce a ředitel právních služeb, De Nederlandsche Bank
2006–2007
vedoucí oddělení pro dohled nad ABN AMRO, De Nederlandsche Bank
2003
přidělen k právním službám, Evropská centrální banka
1999–2006
různé (manažerské) pozice, právní služby, De Nederlandsche Bank
1995–1999
advokát se specializací na soutěžní právo EU, Houthoff Advocaten

Další funkce

od roku 2020
spolupředseda pracovní skupiny pro finanční rizika související s klimatem, Basilejský výbor pro bankovní dohled
od roku 2017
předseda Sítě centrálních bank a orgánů dohledu pro zelenější finanční systém
2016–2020
předseda platformy pro udržitelné finance De Nederlandsche Bank
2007–2011 a
1999–2006
člen právního výboru Eurosystému/ESCB