Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Întrebări frecvente...

Secțiunea 1 – Mecanismul unic de supraveghereSecțiunea 2 – Cum funcționează supravegherea bancară europeană?Secțiunea 3 – Asumarea responsabilității la nivelul MUSSecțiunea 4 – Protecția consumatorilor

Secțiunea 1 – Mecanismul unic de supraveghere

Ce este Mecanismul unic de supraveghere?

Mecanismul unic de supraveghere (MUS) este sistemul de supraveghere bancară în Europa și reprezintă unul dintre pilonii uniunii bancare. Acesta include BCE și autoritățile naționale de supraveghere din toate țările din zona euro și din alte țări ale UE care decid să participe.

Principalele obiective ale MUS sunt:

 • garantarea siguranței și solidității sistemului bancar european;
 • sporirea gradului de integrare financiară și de stabilitate în Europa.

De ce avem nevoie de MUS?

Crizele financiare au evidențiat rapiditatea și forța cu care problemele din sectorul financiar al unei țări se pot propaga la nivelul altei țări, în special în cadrul unei uniuni monetare precum zona euro. Aceste probleme pot afecta ulterior în mod direct cetățenii tuturor țărilor.

MUS, ca mecanism european comun de supraveghere, asigură o supraveghere consecventă la nivelul tuturor țărilor participante și contribuie la menținerea încrederii în sectorul bancar european. BCE desfășoară, împreună cu autoritățile naționale de supraveghere, activități de supraveghere bancară europeană, fiind o instituție independentă, care dispune de expertiza și capacitățile tehnice necesare.

Ce țări participă?

Toate cele douăzeci de țări din zona euro participă în mod automat la MUS. Statele membre ale UE care nu utilizează euro ca monedă oficială pot decide, de asemenea, să participe prin intermediul unei „cooperări strânse” cu BCE, așa cum este cazul Bulgariei.

BCE poate încheia memorandumuri de înțelegere cu autoritățile naționale de supraveghere relevante din țările UE care nu participă la MUS și cu cele ale țărilor din afara UE. Aceste memorandumuri descriu modul în care vor coopera în vederea îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere.

Secțiunea 2 – Cum funcționează supravegherea bancară europeană?

Care este rolul exact al Supravegherii bancare a BCE?

Din noiembrie 2014, BCE supraveghează cele mai mari bănci din Europa. Printre altele, BCE are competențe în ceea ce privește:

 • acordarea/retragerea autorizațiilor tuturor băncilor participante;
 • evaluarea achiziționării și cedării de participații la bănci;
 • asigurarea respectării tuturor cerințelor prudențiale prevăzute de normele bancare ale UE și stabilirea, acolo unde este necesar, a unor cerințe prudențiale mai stricte pentru bănci, în vederea protejării stabilității financiare.

Cum funcționează MUS?

Consiliul de supraveghere, cu sprijinul unui Comitet director, planifică și execută atribuțiile de supraveghere ale BCE. Acestea includ activități pregătitoare și propunerea de proiecte de decizii care sunt prezentate Consiliului guvernatorilor. În cazul în care Consiliul guvernatorilor, principalul organ de decizie al BCE, nu formulează obiecții cu privire la proiectele de decizii propuse de Consiliul de supraveghere, acestea sunt considerate adoptate. Supravegherea zilnică a băncilor semnificative este realizată de echipe comune de supraveghere.

Ce sunt echipele comune de supraveghere?

Echipele comune de supraveghere (ECS) reprezintă una dintre principalele forme de cooperare între BCE și autoritățile naționale de supraveghere. Pentru fiecare bancă semnificativă a fost constituită o echipă formată din membri ai personalului BCE și din autoritățile naționale de supraveghere implicate în supravegherea băncii respective. Echipa este coordonată de BCE, beneficiind de asistență din partea fiecărei autorități naționale de supraveghere.

ECS desfășoară activități de supraveghere continuă a băncilor semnificative. Principalele atribuții ale acestora sunt efectuarea analizei de risc pentru banca supravegheată și propunerea programului de supraveghere și a măsurilor de supraveghere corespunzătoare.

Pe cine supraveghează BCE?

Supraveghere directă

BCE supraveghează direct peste 100 de bănci semnificative, care reprezintă aproximativ 85% din totalul activelor bancare din țările participante.

Băncile sunt considerate semnificative pe baza următoarelor criterii:

 • dimensiunea – băncile care au o valoare totală a activelor de peste 30 de miliarde EUR sau care se numără printre cele mai mari trei bănci dintr-o țară;
 • importanța pentru economia țării în care se află sau pentru UE în ansamblu;
 • caracterul semnificativ al activităților transfrontaliere ale acestora;
 • dacă au solicitat sau au primit asistență financiară în mod direct din partea Mecanismului european de stabilitate sau a European Financial Stability Facility.

Supraveghere indirectă

Cele peste 2 000 de bănci mai puțin semnificative sunt supravegheate direct de autoritatea națională de supraveghere și sunt supravegheate indirect de BCE. Totuși, BCE poate decide în orice moment să preia activitățile de supraveghere directă a oricăreia dintre aceste bănci pentru a asigura aplicarea consecventă a unor standarde înalte de supraveghere.

Secțiunea 3 – Asumarea responsabilității la nivelul MUS

Cum răspunde în mod democratic BCE pentru atribuțiile sale de supraveghere?

Pentru a se asigura că BCE răspunde în mod democratic pentru măsurile sale de supraveghere, au fost introduse o serie de mecanisme de responsabilitate, printre care:

 • discuții periodice cu Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene;
 • cerințe de raportare față de parlamentele naționale ale statelor membre participante la supravegherea bancară europeană;
 • auditarea de către Curtea de Conturi Europeană;
 • controlul juridic efectuat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Cum evită BCE posibilele conflicte de interese între atribuțiile sale de supraveghere și cele de politică monetară?

Separarea atribuțiilor sale este definită în legislația UE, astfel încât BCE să efectueze supravegherea independent de politica monetară. Consiliul de supraveghere este responsabil de componenta de supraveghere a activităților BCE, în timp ce Consiliul guvernatorilor este responsabil de aspecte legate de politica monetară. Proiectele de decizii de supraveghere sunt propuse de Consiliul de supraveghere și sunt prezentate spre adoptare Consiliului guvernatorilor.

Separarea organizatorică a membrilor personalului care contribuie în mod direct la îndeplinirea atribuțiilor de politică monetară servește, de asemenea, la evitarea posibilelor conflicte de interese.

Cum pot raporta încălcarea unei legi a UE privind supravegherea bancară?

Te încurajăm să raportezi BCE orice suspiciune de încălcare a legilor UE referitoare la atribuțiile de supraveghere ale BCE. Aceasta acoperă orice presupusă încălcare comisă de băncile supravegheate, de autoritățile naționale de supraveghere sau de BCE însăși. Toate informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidențialitate.

Secțiunea 4 – Protecția consumatorilor

Ce ar trebui să fac dacă am o reclamație legată de o bancă?

BCE supraveghează băncile mari și semnificative din zona euro și din țările care aleg să participe la supravegherea bancară europeană. Atribuții precum protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor nu intră în sfera de aplicare a îndatoririlor BCE și, prin urmare, țin de responsabilitatea autorităților naționale.

Dacă ai o reclamație legată de banca ta, contactează direct banca respectivă sau transmite reclamația autorității responsabile de protecția consumatorilor din țara ta.

Pot obține informații specifice despre banca mea de la BCE?

Nu. În conformitate cu cerințele juridice, BCE nu i se permite să dezvăluie informații sau date despre bănci supravegheate individuale.

Te rugăm să contactezi direct banca ta.

Cum îmi păstrează MUS banii în siguranță?

MUS are competența de a solicita băncilor să își majoreze rezervele ca măsură de siguranță în eventualitatea apariției unor probleme. MUS poate acorda sau retrage autorizațiile băncilor și poate sancționa băncile în cazul în care acestea încalcă normele. MUS are rolul de a ajuta băncile să gestioneze cu atenție riscurile interne și externe pentru a manifesta reziliență în fața șocurilor. Băncile stabile și solide îți păstrează banii în siguranță. În țările UE, schemele de garantare a depozitelor finanțate de bănci asigură, de asemenea, protecția depozitelor în valoare de până la 100 000 EUR.

Pentru întrebări suplimentare, ne poți contacta utilizând formularul de solicitare de informații sau ne poți apela telefonic la numărul + 49 69 1344 1300.

Avertizările de integritate