Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB kondigt verdere stappen aan bij toezichtsaanpak voor bestaande NPL's

11 juli 2018

  • ECB gaat bestaande NPL's aanpakken door vanuit het toezicht bankspecifieke verwachtingen omtrent de voorzieningen voor NPL's vast te stellen
  • Doel is om op de middellange termijn voor bestaande en nieuwe NPL's dezelfde dekking te bereiken
  • Bij de bankspecifieke verwachtingen laat de ECB zich leiden door de actuele NPL-ratio en de belangrijkste financiële kenmerken van de individuele banken, waarbij vergelijkbare banken consistent worden behandeld

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag verdere stappen aangekondigd betreffende haar toezichtsaanpak voor bestaande niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's) in het eurogebied. De aanpak volgt op het werk dat op dit terrein reeds is verzet, te weten de NPL-reductiestrategieën van banken, en het addendum inzake voorzieningen voor nieuwe NPL's. Hiermee wordt een consistent raamwerk gecreëerd om de bestaande NPL's aan te pakken als onderdeel van de toezichtsdialoog. Dit gebeurt door als toezichthouder bankspecifieke verwachtingen te formuleren omtrent het realiseren van toereikende voorzieningen voor ‘oude’ NPL's, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de schokbestendigheid van het gehele bankwezen in het eurogebied.

Bij deze aanpak zal ECB-Bankentoezicht met iedere bank nader in dialoog treden om vast te stellen wat haar verwachtingen als toezichthouder zijn. De bankspecifieke verwachtingen van de toezichthouder worden gebaseerd op een benchmarking van vergelijkbare banken en worden ingegeven door de actuele NPL-ratio en de belangrijkste financiële kenmerken van de individuele banken. Beoogd wordt te zorgen voor verdere vooruitgang bij het verlagen van uit het verleden stammende risico’s in het eurogebied en op de middellange termijn voor bestaande en nieuwe NPL's hetzelfde dekkingsniveau te bereiken.

Het besluit volgt op een aantal stappen van de ECB om het hoge NPL-niveau in het eurogebied aan te pakken. In maart 2017 heeft ECB-Bankentoezicht een leidraad voor banken inzake NPL's gepubliceerd, waarmee banken een effectieve toolkit in handen hebben gekregen voor het verlagen van hun NPL's. Als onderdeel van deze leidraad dienden banken met een hoog NPL-niveau een strategie vast te stellen om hun uitstaande NPL's aan te pakken. In maart 2018 heeft ECB-Bankentoezicht een addendum bij deze leidraad uitgebracht, waarin het zijn verwachtingen omtrent het vormen van voorzieningen voor nieuwe NPL's heeft uiteengezet.

Dankzij de tot dusver verrichte inspanningen is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verlagen van NPL’s, waarbij de NPL-ratio voor de belangrijke instellingen is gedaald van 8 procent in 2014 naar 4,9 procent in het vierde kwartaal van 2017. Toch blijft het huidige geaggregeerde NPL-niveau veel te hoog ten opzichte van internationale normen, en verdere inspanningen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het NPL-vraagstuk in het eurogebied voldoende wordt aangepakt.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders