Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB aviserar ytterligare steg i sin tillsyn av NPL-stocken

11 juli 2018

  • ECB bemöter NPL-stocken genom bankspecifika tillsynsförväntningar på NPL-avsättningar
  • Målet är att uppnå samma täckning för NPL-stock och NPL-flöde på medellång sikt
  • De bankspecifika förväntningarna styrs på ett enhetligt vis av jämförbara enskilda bankers nuvarande andel nödlidande lån och bankernas huvudsakliga finansiella karakteristika

Europeiska centralbanken (ECB) aviserar i dag ytterligare steg i sin tillsyn för hantering av stocken av nödlidande lån (NPL) i euroområdet. Detta tillsynssteg är en fortsättning på det arbete som redan genomförts inom detta område, dvs. bankernas strategier för att minska andelen nödlidande lån samt tillägget om avsättningar för nya NPL. Som del av tillsynsdialogen skapar detta steg ett enhetligt ramverk för hantering av NPL-stocken genom bankspecifika tillsynsförväntningar som är tänkta att leda till adekvata avsättningar för ackumulerade nödlidande lån och på så vis bidra till motståndskraften i euroområdets banksystem som helhet.

Detta steg innebär att ECB:s banktillsyn kommer att föra ytterligare diskussioner med varje enskild bank för att fastställa tillsynsförväntningarna. De bankspecifika tillsynsförväntningarna baseras på benchmarking mellan jämförbara banker och enskilda bankers nuvarande andel nödlidande lån och huvudsakliga finansiella karakteristika. Målet är att säkerställa fortsatta framsteg i minskningen av ackumulerade risker i euroområdet och uppnå samma täckning för NPL-stock och NPL-flöde på medellång sikt.

Innan beslutet fattades hade ECB tagit ett antal steg för att bemöta den höga nivån av NPL i euroområdet. I mars 2017 publicerade ECB:s banktillsyn en vägledning till banker om nödlidande lån, som innehöll en effektiv verktygslåda för bankers hantering av NPL. Som en del av vägledningen skulle banker med höga nivåer nödlidande lån samtycka till strategier för hantering av NPL-stockar. ECB publicerade i mars 2018 ett tillägg till denna vägledning med tillsynsförväntningar på avsättningar för nya NPL.

Detta arbete har hittills visat sig vara framgångsrikt vad gäller att minska NPL genom att andelen nödlidande lån i betydande institut har minskat från 8 procent 2014 till 4,9 procent fjärde kvartalet 2017. Nivåerna på nödlidande lån fortsätter dock att vara alldeles för höga jämfört med internationella standarder, och ytterligare insatser är nödvändiga för att säkerställa att NPL-problemet i euroområdet hanteras på ett tillfredställande sätt.

Frågor från media kan riktas till Andrea Zizola, tfn. +49 69 1344 6551.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning