Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB oznamuje ďalšie kroky v rámci postupu dohľadu zameraného na riešenie stavu problémových úverov

11. júla 2018

  • V záujme riešenia stavu problémových úverov ECB stanovuje očakávania dohľadu určené jednotlivým bankám týkajúce sa tvorby opravných položiek k problémovým úverom.
  • Cieľom je zabezpečiť rovnakú mieru krytia existujúcich i nových problémových úverov v strednodobom horizonte.
  • Očakávania určené pre jednotlivé banky vychádzajú z ich aktuálneho podielu problémových úverov a hlavných finančných aspektov, pričom sa stanovujú konzistentným spôsobom v porovnateľných bankách.

Európska centrálna banka (ECB) dnes oznámila ďalšie kroky v rámci svojho postupu dohľadu zameraného na riešenie stavu problémových úverov v eurozóne. Tento postup nadväzuje na doterajšie opatrenia v tejto oblasti, t. j. stratégie bánk na znižovanie stavu problémových úverov, ako aj dodatok týkajúci sa tvorby opravných položiek k novým problémovým úverom. Postup zavádza konzistentný rámec riešenia stavu problémových úverov ako súčasť dohľadového dialógu prostredníctvom očakávaní dohľadu určených jednotlivým bankám, ktorých cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň tvorby opravných položiek k existujúcim problémovým úverom a prispieť tak k odolnosti bankového systému eurozóny ako celku.

Na základe tohto postupu bankový dohľad ECB v rámci ďalšej komunikácie s jednotlivými bankami stanoví svoje očakávania dohľadu. Očakávania dohľadu pre jednotlivé banky sa opierajú o referenčné hodnoty porovnateľných bánk a vychádzajú z aktuálneho podielu problémových úverov a hlavných finančných aspektov daných bánk. Cieľom je zabezpečiť trvalé znižovanie kumulovaných rizík v eurozóne a dosiahnuť rovnakú mieru krytia existujúcich a nových problémových úverov v strednodobom horizonte.

Rozhodnutiu predchádzalo viacero krokov, ktoré ECB prijala v záujme zníženia vysokého stavu problémových úverov v eurozóne. V marci 2017 bankový dohľad ECB zverejnil všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov, prostredníctvom ktorých poskytol bankám účinný súbor nástrojov na riešenie otázky problémových úverov. Od bánk s vysokým objemom problémových úverov sa na základe všeobecných zásad vyžadovalo zavedenie stratégií na riešenie stavu existujúcich problémových úverov. V marci 2018 bankový dohľad ECB zverejnil k všeobecným zásadám dodatok, v ktorom stanovil očakávania dohľadu v súvislosti s tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom.

Doterajšie opatrenia viedli k významnému pokroku v znižovaní stavu problémových úverov: ich podiel vo významných inštitúciách sa znížil z 8 % v roku 2014 na 4,9 % v poslednom štvrťroku 2017. Napriek tomu je však súčasná celková úroveň problémových úverov v porovnaní s medzinárodnými štandardmi naďalej príliš vysoká a na účinné riešenie otázky problémových úverov v eurozóne je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie.

Kontaktná osoba pre médiá: Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)