Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB objavlja nadaljnje korake v nadzorniškem pristopu k obravnavi slabih posojil

11. julij 2018

  • ECB bo ločeno za vsako banko določila nadzorniška pričakovanja glede oblikovanja rezervacij za slaba posojila.
  • Cilj je doseči enako kritje obstoječih in novih slabih posojil v srednjeročnem obdobju.
  • Individualna pričakovanja za banke temeljijo na sedanjem deležu slabih posojil v vsaki banki in njenih glavnih finančnih značilnostih, oblikovana pa so enotno za vse primerljive banke.

Evropska centralna banka (ECB) danes predstavlja nadaljnje korake v nadzorniškem pristopu za zmanjšanje obsega slabih posojil v euroobmočju. S pristopom se nadgrajuje delo, ki je bilo na tem področju doslej že opravljeno, namreč strategijo bank za zmanjšanje slabih posojil in dodatek za oblikovanje rezervacij za nova slaba posojila. Pristop vzpostavlja enoten okvir za obravnavo slabih posojil kot del nadzorniškega dialoga z individualnimi nadzorniškimi pričakovanji za vsako banko. Njegov cilj je zagotoviti zadostno raven rezervacij za stara slaba posojila in s tem povečati odpornost celotnega bančnega sistema v euroobmočju.

V skladu s tem pristopom bo bančni nadzor v ECB še naprej sodeloval z vsako posamezno banko pri oblikovanju nadzorniških pričakovanj. Individualna nadzorniška pričakovanja za banke temeljijo na primerjalni analizi sorodnih bank in so prilagojena sedanjemu deležu slabih posojil v vsaki banki in njihovim glavnim finančnim značilnostim. Cilj pristopa je zagotoviti nadaljnji napredek na tem področju, da bi se zmanjšala stara tveganja in v srednjeročnem obdobju doseglo enako kritje tako za obstoječa slaba posojila kot tudi za pritok novih slabih posojil.

Bančni nadzor v ECB je pred tokratno odločitvijo sprejel že več ukrepov za reševanje velikega obsega slabih posojil v euroobmočju. Tako je marca 2017 objavil napotke bankam v zvezi s slabimi posojili, s katerimi so banke dobile učinkovit nabor orodij za obravnavo slabih posojil. V skladu z njimi so morale tiste banke, ki so imele velik obseg slabih posojil, oblikovati strategijo za njihovo zmanjšanje. Marca 2018 pa je objavil še dodatek k tem napotkom, v katerem so določena nadzorniška pričakovanja glede oblikovanja rezervacij za nova slaba posojila.

S temi ukrepi je bil doslej že dosežen precejšen napredek pri zmanjševanju obsega slabih posojil, saj je njihov delež z 8 odstotkov v letu 2014 upadel na 4,9 odstotka v zadnjem četrtletju lanskega leta. Kljub temu ostaja sedanji skupni obseg slabih posojil po mednarodnih standardih daleč previsok, zato so potrebna nadaljnja prizadevanja, da se vprašanje slabih posojil v euroobmočju ustrezno reši.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Andrea Zizola, tel. +49 69 1344 6551.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo