Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB paziņo par turpmāko rīcību saistībā ar uzraudzības pieeju INK atlikumam

2018. gada 11. jūlijā

  • ECB paredz risināt INK atlikuma problēmu, nosakot katrai bankai specifiskas uzraudzības gaidas attiecībā uz uzkrājumu veidošanu INK.
  • Tās mērķis ir vidējā termiņā panākt vienādu segumu INK atlikumiem un plūsmām.
  • Katrai bankai specifiskās uzraudzības gaidas nosaka katras atsevišķās bankas pašreizējais INK īpatsvars un svarīgākās finanšu iezīmes, nodrošinot konsekvenci starp salīdzināmām bankām.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien paziņoja par savu turpmāko rīcību saistībā ar uzraudzības pieeju ienākumus nenesošo kredītu (INK) atlikuma problēmas risināšanai euro zonā. Šī pieeja ir saskaņā ar šajā jomā jau paveikto, proti, stratēģijām INK atlikuma samazināšanai bankās un pielikumu par uzkrājumiem jauniem INK. Tā rada konsekventu ietvaru INK atlikuma problēmas risināšanai uzraudzības dialoga ietvaros, nosakot katrai bankai specifiskas uzraudzības gaidas, kas vērstas uz to, lai tiktu panākta pienācīga uzkrājumu veidošana jau esošajiem INK, tādējādi veicinot visas euro zonas banku sistēmas noturību.

Saskaņā ar šo pieeju ECB banku uzraudzības jomā turpinās darbu ar katru konkrēto banku, lai definētu uzraudzības gaidas attiecībā uz tām. Katrai bankai specifiskās uzraudzības gaidas pamatojas uz līdzīgu banku salīdzinošu novērtējumu, un tās nosaka katras atsevišķās bankas INK īpatsvars un svarīgākās finanšu iezīmes. To mērķis ir nodrošināt turpmāku progresu pārmantoto risku samazināšanā euro zonā un vidējā termiņā panākt vienādu segumu INK atlikumiem un plūsmām.

Pirms šā lēmuma pieņemšanas ECB jau īstenojusi vairākus pasākumus, lai risinātu augstā INK līmeņa jautājumu euro zonā. 2017. gada martā ECB banku uzraudzības jomā publicēja norādījumus bankām par INK, kas nodrošināja bankām efektīvu rīku kopumu INK jautājuma risināšanai. Norādījumi ietvēra prasību bankām ar augstu INK līmeni izstrādāt stratēģijas INK atlikuma samazināšanai. 2018. gada martā ECB banku uzraudzības jomā publicēja šo norādījumu pielikumu, kurā bija izklāstītas uzraudzības gaidas attiecībā uz uzkrājumiem jauniem INK.

Līdz šim paveiktā darba rezultātā sasniegts ievērojams progress INK apjoma samazināšanā – nozīmīgo iestāžu INK īpatsvars nokrities no 8% 2014. gadā līdz 4.9% 2017. gada 4. ceturksnī. Tomēr pašreizējais kopējais INK līmenis joprojām ir pārāk augsts salīdzinājumā ar starptautiskajiem standartiem un nepieciešami turpmāki centieni, lai nodrošinātu INK jautājuma pienācīgu risinājumu euro zonā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Andrea Zizola (Andrea Zizola; tālr. +49 69 1344 6551).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana