Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP ilmoittaa järjestämättömien saamisten kantaa koskevista lisätoimista

11.7.2018

  • EKP aikoo asettaa pankkikohtaisia valvontaodotuksia, jotka koskevat taseissa vanhastaan olevista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia.
  • Tavoitteena on saada järjestämättömien saamisten kannalle ja uusille määrille keskipitkällä aikavälillä sama riskisuoja.
  • Pankkikohtaiset odotukset määritetään kunkin pankin järjestämättömien saamisten osuuden ja tärkeimpien taloudellisten piirteiden pohjalta siten, että samankaltaisten pankkien kohdalla myös odotukset ovat yhteneväisiä.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti tänään, miten se aikoo jatkaa pyrkimyksiään järjestämättömien saamisten kannan pienentämiseksi euroalueella. Toimintamallissa nojaudutaan aiemman työn tuloksiin eli pankkien laatimiin järjestämättömien saamisten vähentämisstrategioihin ja uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia koskeviin EKP:n lisäodotuksiin. Niiden pohjalta pankeille laaditaan valvontadialogin yhteydessä yhtenäiset pankkikohtaiset valvontaodotukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että vanhoista järjestämättömistä saamisista kirjataan riittävät arvonalennukset. Näin pyritään myös parantamaan euroalueen pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä kokonaisuutena.

Toimintamallissa EKP määrittelee valvontaodotuksensa yhteistyössä kunkin pankin kanssa. Pankkikohtaiset valvontaodotukset määritetään kunkin pankin järjestämättömien saamisten osuuden ja tärkeimpien taloudellisten piirteiden pohjalta, ja niissä nojaudutaan samankaltaisten pankkien vertailuun. Tarkoituksena on varmistaa, että taseissa vanhastaan olevien riskien vähentämisessä edistytään jatkossakin ja että järjestämättömien saamisten kannalle ja uusille määrille saadaan keskipitkällä aikavälillä sama riskisuoja.

Päätös on jatkoa EKP:n aiemmille toimille järjestämättömien saamisten huomattavan määrän vähentämiseksi euroalueella. Maaliskuussa 2017 EKP julkaisi pankeille järjestämättömien saamisten käsittelyohjeet, jotka sisältävät tehokkaat keinot ongelmasaamisten käsittelyyn. Pankkeja, joilla on runsaasti järjestämättömiä saamisia, kehotettiin ohjeissa laatimaan strategioita niiden vähentämiseksi. EKP täydensi käsittelyohjeita maaliskuussa julkaisemalla uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia koskevat lisäodotukset.

Tähänastinen työ on jo johtanut järjestämättömien saamisten huomattavaan vähenemiseen: merkittävillä laitoksilla järjestämättömien saamisten osuus oli vuonna 2014 vielä 8 % mutta vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä enää 4,9 %. Kokonaisuutena euroalueella on kuitenkin kansainvälisen mittapuun mukaan edelleen selvästi liikaa järjestämättömiä saamisia, ja ongelman asianmukainen ratkaisu vaatii lisätoimia.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Andrea Zizola puhelinnumerossa +49 69 1344 6551.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä