Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia apie tolesnius žingsnius taikant priežiūros metodiką neveiksnių paskolų sankaupų klausimui spręsti

2018 m. liepos 11 d.

  • ECB spręs neveiksnių paskolų sankaupų klausimą, konkretiems bankams nustatydamas priežiūrinius lūkesčius dėl atidėjinių neveiksnioms paskoloms dengti sudarymo.
  • Siekiama, kad vidutinės trukmės laikotarpiu tiek neveiksnių paskolų sankaupos, tiek naujos neveiksnios paskolos būtų dengiamos vienodai.
  • Konkrečiam bankui skirti priežiūriniai lūkesčiai bus rengiami atsižvelgiant į to banko neveiksnių paskolų santykį ir pagrindines finansines ypatybes ir bus nuoseklūs visiems panašiems bankams.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė apie tolesnius žingsnius taikant priežiūros metodiką neveiksnių paskolų (NP) sankaupoms euro zonoje mažinti. Vadovaujamasi šioje srityje jau atliktu darbu: bankų NP lygio mažinimo strategijomis ir priedu dėl atidėjinių naujoms NP dengti sudarymo. Taip sukuriama nuosekli sistema NP sankaupoms mažinti vykdant priežiūrinį dialogą pagal konkrečiam bankui skirtus priežiūrinius lūkesčius, siekiant užtikrinti, kad seniau susikaupusioms NP dengti būtų sudaryta pakankamai atidėjinių ir taip būtų padidintas visos euro zonos bankų sistemos atsparumas.

Pagal šią metodiką ECB bankų priežiūros padaliniai toliau su kiekvienu banku atskirai derins priežiūrinius lūkesčius. Konkrečiam bankui skirti priežiūriniai lūkesčiai rengiami lyginant panašius bankus ir atsižvelgiant į konkretaus banko NP santykį bei pagrindines finansines ypatybes. Siekiama užtikrinti, kad euro zonoje būtų stabiliai mažinama su seniau sukauptomis NP susijusi rizika, ir vidutinės trukmės laikotarpiu pasiekti, kad tiek senos, tiek naujos NP būtų dengiamos vienodai.

Sprendimas priimtas pratęsiant kitus ECB veiksmus dideliam NP lygiui euro zonoje mažinti. 2017 m. kovo mėn. buvo paskelbtas ECB bankų priežiūros padalinių parengtas bankams skirtas rekomendacinis dokumentas dėl NP – rinkinys veiksmingų priemonių, kurių bankai gali imtis NP lygiui mažinti. Pagal šį rekomendacinį dokumentą didelį NP lygį turintys bankai turėjo suderinti NP sankaupų mažinimo strategijas. 2018 m. kovo mėn. buvo paskelbtas ECB bankų priežiūros padalinių parengtas šio rekomendacinio dokumento priedas, kuriame išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai dėl atidėjinių naujoms NP dengti sudarymo.

Nuo to laiko padaryta nemaža pažanga mažinant NP lygį – svarbių įstaigų NP santykis, 2014 m. sudaręs 8 proc., 2017 m. 4-ą ketvirtį buvo 4,9 proc. Tačiau dabartinis bendras NP lygis tebėra gerokai per didelis, palyginti su tarptautiniais standartais, tad būtina toliau stengtis užtikrinti, kad NP klausimas euro zonoje būtų tinkamai sprendžiamas.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Andreai Zizolai telefonu +49 69 1344 6551.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus