Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB paskelbia savo priežiūrinius lūkesčius dėl naujų neveiksnių paskolų

2018 m. kovo 15 d.
  • ECB paskelbia ECB Rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedą.
  • Priede išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai dėl naujų neveiksnių paskolų padengimo atidėjiniais.
  • Šie lūkesčiai – priežiūrinio dialogo atspirties taškas.
  • Galutinėje dokumento versijoje atsižvelgta į viešų konsultacijų metu gautas pastabas.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė ECB Rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedą, papildantį 2017 m. kovo 20 d. paskelbtą rekomendacinį dokumentą, kuriame dėmesys telkiamas į kokybinius aspektus. Priede aprašyti ECB priežiūriniai lūkesčiai dėl prudencinio naujų neveiksnių paskolų padengimo atidėjiniais lygio. Jis nėra teisiškai privalomas ir bus naudojamas kaip pagrindas priežiūriniam dialogui tarp svarbių bankų ir ECB bankų priežiūros ekspertų.

ECB bankų priežiūros pareiga – nuosekliai spręsti su bankų pagrindinėmis silpnosiomis vietomis susijusius klausimus užtikrinant vienodų sąlygų visiems taikymą. Pagal Kapitalo reikalavimų direktyvą, priežiūros institucijos turi įvertinti ir tą konkrečių įstaigų riziką, kuriai netaikomi arba nepakankamai taikomi Kapitalo reikalavimų reglamente nustatyti privalomi prudenciniai reikalavimai (dažnai dar vadinami pirmojo ramsčio taisyklėmis), ir imtis priemonių, kad ji būtų sumažinta. Pagal esamą prudencinę sistemą visų pirma reikalaujama, kad priežiūros institucijos įvertintų ir nuspręstų, ar prudenciniu požiūriu bankų atidėjiniai yra tinkami ir sudaromi laiku. ECB bankų priežiūra skelbia savo lūkesčius, kad bankai žinotų, koks bus priežiūrinio dialogo atspirties taškas.

ECB bankų priežiūra kredito rizikai teikia prioritetą nuo 2014 m. išsamiojo vertinimo ir per pastaruosius dvejus metus intensyviau sprendė kredito rizikos klausimą. Didelis neveiksnių paskolų lygis daro poveikį bankų kapitalui ir finansavimui, mažina jų pelningumą, jam tvarkyti skiriami ištekliai, kurie galėtų būti panaudoti veiksmingiau, be to, jis varžo kredito teikimą namų ūkiams bei įmonėms. Todėl spręsti neveiksnių paskolų klausimą svarbu tiek bankų perspektyvumui, tiek makroekonominiams veiklos rodikliams.

Priedas taikomas paskoloms, kurios nuo 2018 m. balandžio 1 d. yra priskiriamos prie neveiksnių kategorijos pagal Europos bankininkystės institucijos apibrėžtį.

Priežiūrinio dialogo metu ECB su kiekvienu banku aptars priede aprašytų priežiūrinių lūkesčių dėl prudencinio padengimo atidėjiniais nesilaikymo atvejus. Pasibaigus dialogui ir atsižvelgdamas į konkrečią banko padėtį ECB kiekvienu atveju nuspręs, ar ir kokias priežiūrines priemones reikia taikyti. Į šio dialogo rezultatus pirmą kartą bus atsižvelgta priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) metu 2021 m. Bankai per tą laiką turėtų pasirengti ir peržiūrėti savo paskolų išdavimo reikalavimus ir kriterijus siekdami sumažinti naujų neveiksnių paskolų atsiradimą, ypač atsižvelgiant į dabartines palankias ekonomines sąlygas.

Priedas papildo visus būsimus ES teisės aktus, parengsimus vadovaujantis Europos Komisijos pasiūlymu išspręsti neveiksnių paskolų problemą taikant pirmojo ramsčio reikalavimus. Komisijos pasiūlymas dėl teisės aktuose nustatyto atidėjinių minimumo suvokiamas kaip privalomas reikalavimas, taikomas visoms kredito įstaigoms.

Po viešų konsultacijų, vykusių 2017 m. spalio 4 d. – gruodžio 8 d., ECB parengė galutinę dokumento „ECB Rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: priežiūriniai lūkesčiai dėl prudencinio neveiksnių pozicijų padengimo atidėjiniais“ versiją. ECB taip pat paskelbė suinteresuotųjų subjektų pateiktas išsamias pastabas ir pranešimą, kuriuo ECB apibendrina apsvarstytas pastabas.  

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Andreai Zizolai tel. +49 69 1344 6551.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus