Menu

Järelevalvenõukogu aseesimees

Haridus

1995
Magistrikraad õigusteaduses, Columbia Law School
1994
Magistrikraad (Madalmaade õigus), Amsterdami ülikool
1993–1994
Universidad de Zaragoza

Ametikäik

Alates veebruarist 2021
Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvenõukogu aseesimees
Alates 2020
Euroopa Keskpanga juhatuse liige
2018–2020
Baseli pangajärelevalve komitee liige
2018–2020
Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu liige
2014–2018
Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige
2011–2020
Madalmaade keskpanga juhatuse liige
2007–2011
Üldnõunik ja õigustalituse osakonna direktor, Madalmaade keskpank
2006–2007
Pangandusjärelevalve, ABN AMRO osakonna juhataja, Madalmaade keskpank
2003
Lähetus õigusteenuste osakonnas, Euroopa Keskpank
1999–2006
Erinevad juhtivad ametikohad õigustalituses, Madalmaade keskpank
1995–1999
Vandeadvokaat (ELi konkurentsiõigus), Houthoff Advocaten

Muud ametikohad

Alates 2020
Baseli pangajärelevalve komitee kliimaga seotud finantsriskide rakkerühma kaasesimees
Alates 2017
Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise keskpankade ja järelevalveasutuste võrgustiku esimees
2016–2020
Madalmaade keskpanga kestliku rahanduse platvormi esimees
2007–2011 ja
1999–2006
Eurosüsteemi/EKPSi õiguskomitee liige