Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

Kerstin af Jochnick

Huvivaldkonnad

Avalikud suhted

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve

Järelevalvestrateegia

Järelevalvetegevuse järjepidevus

Haridus

Majandusteadus, statistika ja õigusteadus, Stockholms universitet

Ametikäik
Oktoober 2019 –

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

2012–2019

Rootsi keskpanga (Sveriges riksbank) esimene asepresident

2009–2011

Rootsi pankurite liidu (Svenska Bankföreningen) tegevdirektor

2008–2009

Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee esimees

1995–2007

Pangandusjärelevalve juhataja, Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen)

1991–1995

Finantsanalüütik, Finansinspektionen

1977–1991

Sveriges Riksbank

1976–1977

Sparbanken Kronoberg

Muud ametikohad
2015–2019

EKP üldnõukogu asendusliige

2015–2018

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) liige

2014–2018

Nõukogu liige, Taani Finantsinspektsioon (Finanstilsynet)

2010–2011

Nõukogu liige, E-identimise amet (Myndigheten för digital förvaltning, DIGG)

2010–2011

Järelevalvealase nõuanderühma liige, Rahvusvaheline Finantsinstituut (IIF)

2009–2011

Täitevkomitee liige, Euroopa Pangandusföderatsioon

2009–2011

Nõukogu liige, Rootsi tarbijatele pangandus- ja finantsalast nõu andev büroo (Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

2003–2009 ja 2013–2019

Baseli pangajärelevalve komitee liige

Rikkumisest teatamine