Menu

Järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

Huvivaldkonnad

  • Turuülene kommunikatsioon
  • Makrotasandi usaldatavusjärelevalve
  • Kriisiohje

Haridus

 
Majandusteadus, statistika ja õigusteadus, Stockholms universitet

Ametikäik

Oktoober 2019 –
Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)
2012–2019
Rootsi keskpanga (Sveriges riksbank) esimene asepresident
2009–2011
Rootsi pankurite liidu (Svenska Bankföreningen) tegevdirektor
2008–2009
Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee esimees
1995–2007
Pangandusjärelevalve juhataja, Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen)
1991–1995
Finantsanalüütik, Finansinspektionen
1977–1991
Sveriges Riksbank
1976–1977
Sparbanken Kronoberg

Muud ametikohad

2015–2019
EKP üldnõukogu asendusliige
2015–2018
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) liige
2014–2018
Nõukogu liige, Taani Finantsinspektsioon (Finanstilsynet)
2010–2011
Nõukogu liige, E-identimise amet (Myndigheten för digital förvaltning, DIGG)
2010–2011
Järelevalvealase nõuanderühma liige, Rahvusvaheline Finantsinstituut (IIF)
2009–2011
Täitevkomitee liige, Euroopa Pangandusföderatsioon
2009–2011
Nõukogu liige, Rootsi tarbijatele pangandus- ja finantsalast nõu andev büroo (Konsumenternas Bank- och finansbyrå)
2003–2009 ja 2013–2019
Baseli pangajärelevalve komitee liige