Menu

Järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)

Huvivaldkonnad

  • Pangandusturu lõimumine
  • Pangandussektori konsolideerimine
  • Järelevalveprotsesside lihtsustamine
  • Rahapesuvastane võitlus ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Haridus

1991
Magistrikraad poliitfilosoofias, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Prantsusmaa
1979–1984
École normale supérieure de Saint-Cloud (Prantsusmaa), humanitaar- ja sotsiaalteaduste haru; Agrégation (filosoofia), kraadiõpe (majandusmõtte ajalugu)

Ametikäik

Aprill 2020 –
Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu juhtkomitee liige
September 2019 –
Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu liige (EKP esindaja)
2014–2019
Peasekretär, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Pariis, Prantsusmaa
2010–2013
Peasekretäri asetäitja, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Pariis, Prantsusmaa
2008–2010
Peasekretäri asetäitja, Prantsusmaa panganduskomisjon (Commission bancaire)
2000–2008
Õigusteenuste direktoraadi juhataja, Prantsusmaa panganduskomisjon (Commission bancaire)
1993–1999
Õigusteenuste sekretariaadi juhataja asetäitja ja juhataja, Prantsusmaa panganduskomisjon (Commission bancaire)
1988–1993
Ametnik, pankade regulatsiooni osakond (service de la réglementation bancaire et financière), Prantsusmaa keskpank

Muud ametikohad

2007 – 2020
Baseli komitee rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise vastase võitluse eksperdirühma esimees

Aunimetused ja autasud

2017
Prantsusmaa Auleegioni orden (Chevalier)