Vergaderschema’s van de Voorzitter en Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

De ECB publiceert de maandelijkse vergaderschema’s van de Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, met een vertraging van ongeveer drie maanden.

De vergaderschema’s bevatten afspraken met externe partijen en vullen de reeds op deze website beschikbare informatie (zoals het wekelijkse schema) aan, tenzij openbaarmaking van de informatie de bescherming van de op EU-niveau onderkende openbare belangen zou kunnen ondermijnen.

Former Supervisory Board members' diaries