Menu
Uitsluitend beschikbaar in het Engels
 

Agenda's van de leden van de Raad van Toezicht

De ECB publiceert de maandelijkse vergaderagenda’s van de ECB-leden van de Raad van Toezicht, met een vertraging van ongeveer drie maanden.

De agenda's bevatten afspraken met externe partijen, tenzij de openbaarmaking daarvan raakt aan de bescherming van openbare belangen zoals onderkend op EU-niveau. Ze vormen een aanvulling op de reeds op deze website beschikbare informatie (waaronder het weekschema).

Agenda's van voormalige leden van de Raad van Toezicht