Menu
Na voljo samo v angleščini
 

Koledarji obveznosti članov Nadzornega odbora

ECB s približno trimesečnim zamikom objavlja mesečne koledarje sestankov članov Nadzornega odbora.

Vključeni so sestanki z zunanjimi strankami, s čimer se dopolnjujejo informacije, ki so trenutno že na voljo na tej spletni strani (na primer tedenski razpored), razen če bi se z objavo informacij ogrozila zaščita javnega interesa na ravni EU.

Koledarji obveznosti nekdanjih članov Nadzornega odbora