Pracovní programy předsedkyně a místopředsedkyně Rady dohledu

ECB zveřejňuje měsíční programy jednání předsedkyně a místopředsedkyně Rady dohledu přibližně s tříměsíční prodlevou.

Uvedena jsou v nich setkání se zástupci externích subjektů, a doplňují tak informace, které jsou v současné době již k dispozici na těchto internetových stránkách (např. týdenní program), pokud tyto informace neoslabují ochranu veřejných zájmů uznávaných na úrovni EU.

Former Supervisory Board members' diaries