Menu
Pouze v angličtině
 

Diáře členů Rady dohledu

ECB zveřejňuje měsíční kalendáře schůzek členů Rady dohledu z ECB s odstupem zhruba 3 měsíce.

Kalendáře obsahují schůzky s externími stranami a doplňují tak informace, které jsou na této internetové stránce v současnosti již k dispozici (např. týdenní harmonogram), avšak pouze za podmínky, že zveřejnění těchto informací nenaruší ochranu veřejných zájmů uznávaných na úrovni EU.

Diáře bývalých členů Rady dohledu