Menu
Dostupno samo na engleskom jeziku
 

Dnevnici članova Nadzornog odbora

ESB objavljuje mjesečne kalendare sastanaka predstavnika ESB‑a u Nadzornom odboru uz vremenski odmak od oko tri mjeseca.

Kalendari sadržavaju sastanke s vanjskim osobama i dopuna su informacijama na mrežnim stranicama (npr. tjednom rasporedu) ako objava informacija nije u suprotnosti sa zaštitom javnih interesa priznatih na razini EU‑a.

Dnevnici bivših članova Nadzornog odbora