Menu
Tylko po angielsku
 

Kalendarze członków Rady ds. Nadzoru

EBC podaje do wiadomości publicznej (z około trzymiesięcznym opóźnieniem) miesięczne kalendarze spotkań członków Rady ds. Nadzoru z ramienia EBC.

W kalendarzach wyszczególnione są spotkania z osobami i organizacjami zewnętrznymi. Informacje te stanowią uzupełnienie terminarzy dostępnych już na tej stronie, np. tygodniowych harmonogramów wystąpień publicznych. Nie podaje się informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić ochronie interesu publicznego w rozumieniu przyjętym na szczeblu unijnym.

Kalendarze byłych członków Rady ds. Nadzoru