Kalendarze

Kalendarze przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady ds. Nadzoru

EBC podaje do wiadomości publicznej (z około trzymiesięcznym opóźnieniem) miesięczne kalendarze spotkań przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rady ds. Nadzoru.

Informacje te stanowią uzupełnienie terminarzy dostępnych już na tej stronie, np. tygodniowych harmonogramów wystąpień publicznych i innych wydarzeń. W kalendarzach wyszczególnione są spotkania z osobami i organizacjami zewnętrznymi. Nie podaje się informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesowi publicznemu na szczeblu unijnym.

Danièle Nouy Sabine Lautenschläger