Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Nie ma wersji polskiej

Kalendarze członków Rady ds. Nadzoru

EBC podaje do wiadomości publicznej (z około trzymiesięcznym opóźnieniem) miesięczne kalendarze spotkań członków Rady ds. Nadzoru z ramienia EBC.

W kalendarzach wyszczególnione są spotkania z osobami i organizacjami zewnętrznymi. Informacje te stanowią uzupełnienie terminarzy dostępnych już na tej stronie, np. tygodniowych harmonogramów wystąpień publicznych. Nie podaje się informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić ochronie interesu publicznego w rozumieniu przyjętym na szczeblu unijnym.

Kalendarze byłych członków Rady ds. Nadzoru

SEE ALSO

Find out more about related content

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości