Kalendrar

Kalendrar för tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande

ECB offentliggör månadsvisa sammanträdeskalendrar för tillsynsnämndens ordförande och vice ordförande, med ungefär tre månaders fördröjning.

I kalendrarna innefattas möten med externa parter, vilket kompletterar den information som redan finns tillgänglig på denna webbplats (t.ex. veckoschemat), såvida inte offentliggörande av denna information skulle undergräva det skydd av allmänhetens intressen som erkänns på EU-nivå.

Danièle Nouy Sabine Lautenschläger