Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Direktionsledamöters almanackor

ECB offentliggör månadsvisa sammanträdeskalendrar för tillsynsnämndens ledamöter med ungefär tre månaders fördröjning.

I kalendrarna innefattas möten med externa parter, vilket kompletterar den information som redan finns tillgänglig på denna webbplats (t.ex. veckoschemat), såvida inte offentliggörande av denna information skulle undergräva det skydd av allmänhetens intressen som erkänns på EU-nivå.

Tidigare tillsynsledamöters almanackor

SEE ALSO

Find out more about related content

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning