Järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehe kohtumiste ajakavad

EKP avaldab järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehe kohtumiste kuised ajakavad ligikaudu kolmekuulise viitajaga.

Ajakavad kajastavad kohtumisi väliste osapooltega ja täiendavad käesoleval veebilehel juba kättesaadavat teavet (nt iganädalane ajakava). Teavet kohtumiste kohta ei avaldata juhul, kui teabe avaldamine võib kahjustada ELis tunnustatud avalike huvide kaitset.

Former Supervisory Board members' diaries