Uzraudzības valdes priekšsēdētājas un priekšsēdētāja vietnieces sanāksmju kalendārs

ECB publicē Uzraudzības valdes priekšsēdētājas un priekšsēdētāja vietnieces mēneša sanāksmju kalendāru ar aptuveni triju mēnešu nobīdi.

Papildus šajā interneta vietnē (piemēram, nedēļas grafikos) jau sniegtajai informācijai kalendārā norādītas tikšanās ar ārējām personām, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas publiskošana varētu būt pretrunā ES līmenī atzītajām sabiedrības interesēm.

Former Supervisory Board members' diaries