Menu
Tikai angļu valodā
 

Uzraudzības valdes locekļu kalendāri

ECB publicē Uzraudzības valdes locekļu mēneša sanāksmju kalendārus ar aptuveni triju mēnešu nobīdi.

Papildus šajā interneta vietnē (piemēram, nedēļas grafikos) jau sniegtajai informācijai kalendārā norādītas tikšanās ar ārējām personām, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas publiskošana varētu būt pretrunā ES līmenī atzītajām sabiedrības interesēm.

Bijušo Uzraudzības valdes locekļu kalendāri