Menu
само на английски език
 

График на членовете на Надзорния съвет

ЕЦБ публикува месечния график на срещите на членовете на Надзорния съвет, които са представители на ЕЦБ, със забавяне от около три месеца.

Графиците включват срещите с външни лица, допълвайки вече наличната на уебсайта информация (например седмичния график), освен ако оповестяването на информацията би могло да наруши защитата на публичните интереси, признати на равнище ЕС.

Графици на бивши членове на Надзорния съвет