График на председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет

ЕЦБ публикува месечния график на срещите на председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет със забавяне от около три месеца.

Графиците включват срещите с външни лица, допълвайки вече наличната на уебсайта информация (например седмичния график), освен ако оповестяването на информацията би могло да наруши защитата на публичните интереси, признати на равнище ЕС.

Former Supervisory Board members' diaries