само на английски език
 

График на членовете на Надзорния съвет

ЕЦБ публикува месечния график на срещите на членовете на Надзорния съвет, които са представители на ЕЦБ, със забавяне от около три месеца.

Графиците включват срещите с външни лица, допълвайки вече наличната на уебсайта информация (например седмичния график), освен ако оповестяването на информацията би могло да наруши защитата на публичните интереси, признати на равнище ЕС.

Графици на бивши членове на Надзорния съвет