Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Nie je k dispozícii v slovenčine.

Kalendáre členov Rady pre dohľad

ECB zverejňuje mesačné kalendáre stretnutí členov Rady pre dohľad zastupujúcich ECB, s približne trojmesačným oneskorením.

V kalendároch sú uvedené termíny stretnutí s externými subjektmi, čím dopĺňajú informácie, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícii na tejto internetovej stránke (napr. týždenný rozvrh), pokiaľ vydanie takýchto informácií nie je v rozpore s ochranou verejného záujmu priznanou na úrovni EÚ.

Kalendáre bývalých členov Rady pre dohľad

SEE ALSO

Find out more about related content

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)