Menu
Len v angličtine
 

Kalendáre členov Rady pre dohľad

ECB zverejňuje mesačné kalendáre stretnutí členov Rady pre dohľad zastupujúcich ECB, s približne trojmesačným oneskorením.

V kalendároch sú uvedené termíny stretnutí s externými subjektmi, čím dopĺňajú informácie, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícii na tejto internetovej stránke (napr. týždenný rozvrh), pokiaľ vydanie takýchto informácií nie je v rozpore s ochranou verejného záujmu priznanou na úrovni EÚ.

Kalendáre bývalých členov Rady pre dohľad