Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

Η ΕΚΤ δημοσιεύει το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων των προερχόμενων από την ΕΚΤ μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, με χρονική υστέρηση περίπου τριών μηνών.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων), περιλαμβάνει συναντήσεις με εξωτερικούς φορείς, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτών θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία πτυχών του δημόσιου συμφέροντος που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων πρώην μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

SEE ALSO

Find out more about related content

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων