Darbotvarkės

Vykdomosios valdybos narių susitikimų kalendoriai

Po Vykdomosios valdybos narių susitikimų tam tikrą mėnesį praėjus maždaug trims mėnesiams, ECB skelbia to mėnesio susitikimų kalendorius.

Šiuose kalendoriuose nurodomi susitikimai su išorės šalimis ir taip papildoma šioje interneto svetainėje jau skelbiama informacija, pavyzdžiui, savaitinės darbotvarkės, nebent tokios informacijos paskelbimas keltų grėsmę ES lygmeniu pripažintai viešųjų interesų apsaugai.

Danièle Nouy Sabine Lautenschläger