Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over de ECB-ontwerpleidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

Deze raadpleging biedt belanghebbenden de mogelijkheid commentaar te leveren op de ECB-ontwerpleidraad voor banken inzake niet-renderende leningen.

Deadline voor het insturen van commentaar: 15 november 2016 om middernacht, Midden-Europese tijd

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

ECB-ontwerpleidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

De ontwerpleidraad behandelt de belangrijkste aspecten op het gebied van strategie, governance en uitvoering die cruciaal zijn voor het vinden van een succesvolle oplossing voor niet-renderende leningen (NPL’s, non-performing loans). De leidraad bevat aanbevelingen voor banken en een aantal best practices die het ECB-Bankentoezicht in kaart heeft gebracht en die aangeven wat de ECB op het gebied van het toezicht voor de toekomst verwacht.

Deadline voor het insturen van commentaar: 15 november 2016 om middernacht, Midden-Europese tijd.

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Het insturen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar vóór 15 november 2016 om middernacht, Midden-Europese tijd in te sturen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij zouden het op prijs stellen als u uw antwoorden waar toepasselijk met relevante voorbeelden of gegevens zou kunnen onderbouwen.

Het insturen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar per e-mail naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Gelieve "Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans" in de onderwerpregel te vermelden.

Het insturen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the draft ECB guidance for banks on non-performing loans”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackverklaring gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting

De ECB houdt op 7 november 2016 een openbare hoorzitting in haar kantoor in Frankfurt am Main. Deze begint om 15:00 Midden-Europese tijd.

De hoorzitting bestaat uit een presentatie gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie in het Engels.

Tijdens de hoorzitting kunnen per e-mail vragen worden gestuurd naar een adres dat kort tevoren op deze webpagina bekendgemaakt wordt.

Programma
Webcast

Indien deze livestream wordt onderbroken, ga dan naar deze pagina.

Webcast

-->
Documenten
Klokkenluiders